De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Een sociaal spinnenweb

De vrijwilliger in je eigen sociale netwerk

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Een sociaal spinnenweb

De vrijwilliger in je eigen sociale netwerk

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit rapport is het onderzoeksrapport dat gemaakt is door een afstudeerkoppel van de opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening van de Avans Hogeschool in 's-Hertogenbosch. De opdrachtgever van het onderzoek is het lectoraat Jeugd, Gezin en Samenleving. Zij zijn op zoek naar signalen uit de praktijk die gebruikt kunnen worden in het onderwijsprogramma van de academie Sociale Studies. Het signaal dat in dit rapport nader onderzocht wordt is de ondersteuning van het sociale netwerk bij opvoedingsvragen. Het gaat om de meningen van ouders over ondersteuning vanuit het sociaal netwerk bij opvoedingsvragen en op welke manier zij het liefst benaderd willen worden door een hulpverlener.
Allereerst wordt er aandacht besteed aan de organisatie, dat is de opdrachtgever het lectoraat Jeugd, Gezin en Samenleving. De opdracht is afkomstig van het Centrum voor Jeugd en Gezin in Breda. De opdracht wordt uitgevoerd door een studentenkoppel dat afstudeert bij het lectoraat Jeugd, Gezin en Samenleving. Er wordt eerst een kader gegeven van de doelgroep waar het Centrum voor Jeugd en Gezin mee werkt. Hierna volgt de probleembeschrijving die de aanleiding is geweest voor de opdracht. De opdracht is vertaald in een probleem- en doelstelling: 'Welke meningen leven er onder ouders over de inzet van hun sociale netwerk bij opvoedingsvragen en wat vinden zij van verschillende benaderingswijzen?'
In het onderzoeksontwerp komt aan bod dat de probleemstelling onderzocht wordt met behulp van de Q-methodologie. Dit is een onderzoeksmethode die de meningen en belevingen van de respondent onderzoekt.
Het onderzoek is onderbouwd door middel van een theoretisch kader en interviews. Het theoretisch kader bestaat uit verschillende benaderingswijzen die door middel van vakliteratuur beschreven worden. De benaderingswijzen zijn terug te zien in een viertal verhaaltjes. Deze verhaaltjes beschrijven een manier van benaderen van de hulpverlener. Nadat de respondenten de Q-sorting hebben gelegd, hebben de respondenten deze verhaaltjes voor zich gekregen en hebben de benaderingswijzen gerangschikt van meest belangrijk naar minst belangrijk.
In de resultatenanalyse zijn de meningen van ouders over de ondersteuning vanuit het sociale netwerk bij opvoedingsvragen en de manier waarop zij het liefst benaderd willen worden terug te lezen. Na de resultatenanalyse volgt een conclusie. De conclusie is opgebouwd uit verschillende deelconclusies en een eindconclusie. In de deelconclusies is terug te lezen dat er twee clusterprofielen te onderscheiden zijn van meningen van ouders. De ene groep ouders vindt het belangrijk om steun te krijgen van vrienden en familie, terwijl de andere groep ouders het belangrijk vindt om steun van professionals te krijgen. De benaderingswijze die ouders het belangrijkst vinden is de systeemgerichte benadering. Ouders vinden het belangrijk dat de hulpverlener kijkt naar het hele gezin. Met behulp van de deelconclusies is er een antwoord gegeven op de probleemstelling. Het antwoord op de probleemstelling is terug te lezen in de eindconclusie.
In de kritische evaluatie is terug te lezen op welke manier er in het onderzoek wordt voldaan aan de kwaliteitseisen die gesteld zijn door de opdrachtgever en de opleiding. Daarnaast wordt er beschreven wat het afstudeerkoppel een volgende keer mogelijk anders kan doen.
In de aanbevelingen komt terug wat de opdrachtgever met het onderzoek kan doen. Een van de aanbevelingen is het overdragen van kennis in een les aan studenten van de academie Sociale Studies. De lesopzet is uitgewerkt in een beroepsproduct. Het beroepsproduct bestaat uit een lesvoorbereiding en een verantwoording, waardoor het mogelijk is voor het lectoraat om deze les zelfstandig uit te voeren.
Tot slot volgen er verschillende bijlagen waarin de resultaten en ondersteunende documenten terug te vinden zijn.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingSociaal Pedagogische Hulpverlening-Den Bosch
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
PartnersLectoraat jeugd gezin en samenleving
Datum2014-06-02
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk