De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Advies ter optimalisering RPT-proces

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Advies ter optimalisering RPT-proces

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Samenvatting

Alcoa Inc. is een Amerikaanse organisatie die sinds begin 19de eeuw actief is in de aluminiumindustrie. Ze opereren in verschillende bedrijfstakken, van het winnen van aluminium tot aan het maken van eindproducten. Alcoa Inc. maakt verschillende producten voor diverse markten, waaronder producten voor auto's en vrachtwagens, bouwbenodigdheden voor woonhuizen en bedrijfspanden, industriële producten enzovoorts. Met de vele concurrenten die Alcoa heeft, weten zij toch de marktleider te blijven. Dit komt omdat Alcoa zich onderscheidt van de concurrent door middel van haar know-how en expertise.
De omgeving waarin Alcoa zich bevindt is dynamisch. De veranderende wet- en regelgeving in Amerika naar aanleiding van boekhoudkundige schandalen vindt ook zijn weerslag op Alcoa wereldwijd. De Sarbanes-Oxley Act (SOX wet) die door het Amerikaanse Congres is ingevoerd in 2002, verplicht alle ondernemingen met een beursnotering aan de Amerikaanse effectenbeurs om te rapporteren over de effectiviteit van hun internal controls en deze rapportage te laten controleren door hun accountant. Een onderdeel van deze wet vormt de controletechnische functiescheiding, deze moet aanwezig zijn om zo interne controle te kunnen waarborgen. Tijdens het doorlopen van de processen binnen de organisatie worden met de SOX-requirements ook andere risico's inzichtelijk die buiten de 'Financial Reporting' risico's vallen. Dit kunnen bijvoorbeeld operationele risico's zijn of nalevingsrisico's en dergelijke welke ook negatieve financiële effecten met zich mee kunnen brengen.
Vanuit Alcoa Drunen is een opdracht geformuleerd om het proces van aanvraag tot aan betaling, binnen de organisatie beter bekend als 'Requisition to Pay' proces (RTP-proces), beter te kunnen beheersen en controleren. Hierbij zijn het inkoop-, magazijn- en financieel-administratieve proces betrokken. Naar aanleiding van de opdracht is het RTP-proces binnen Alcoa Drunen in kaart gebracht, knelpunten en bijbehorende operationele risico's zijn geanalyseerd. Aandacht is besteed aan knelpunten binnen de controletechnische functiescheiding en knelpunten waardoor het RTP-proces niet optimaal kan worden beheerst en gecontroleerd.

De knelpunten zijn opgesteld aan de hand van gehouden interviews, enquêtes, turflijsten, workshop, opgedane kennis gedurende de opleiding en literatuur. De geconstateerde knelpunten zijn:
o Conflicterende verantwoordelijkheden als gevolg van aanscherping 'Segregation of duties' (SOD = controletechnische functiescheiding) regels;
o Onduidelijke procedures;
o Geen duidelijke afspraken met leveranciers;
o Slechte interne en externe communicatie;
o Veel reorganisaties in korte tijd doorgevoerd;
o Hoge werkdruk voor medewerkers;
o Ondoorzichtigheid van RTP-proces;
o Factuurafhandeling laat ten wensen over.
Alvorens verbetervoorstellen te doen, is eerst een analyse verricht naar de risico's die knelpunten met zich mee kunnen brengen. Aan de hand van deze opgestelde risico's is afgewogen welk knelpunt direct opgelost dient te worden. Bepaalde risico's zijn namelijk van minder grote invloed op het verloop van het RTP-proces en op het geheel van de organisatie.

De verbetervoorstellen of aanbevelingen die zijn gedaan zijn de volgende:
o Invoeren procedure;
o Maandelijkse workshop;
o Voorstellen om factuurafhandeling beter te laten verlopen;
o Periodieke controles;
o Creëren van belangentegenstellingen;
o Uitvoeren en controleren van de bovengenoemde verbetervoorstellen volgens het opgestelde implementatieplan die als bijlage 3 is bijgesloten.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingAFM Academie voor Financieel Management
Jaar2006
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk