De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Cognitieve faalangst verminderen bij leerlingen met een meervoudige handicap

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Cognitieve faalangst verminderen bij leerlingen met een meervoudige handicap

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Het doel van dit onderzoek is om uit te zoeken welke factoren van invloed zijn op cognitieve faalangst bij leerlingen met een meervoudige handicap op mytylschool *** te ****.
Hierna wordt gekeken hoe de cognitieve faalangst kan worden verminderd bij de experimentele conditie.
Methode:
De faalangst van de leerlingen (N=9) wordt door middel van een voor- en nameting gemeten, in de vorm van een vragenlijst. Vervolgens is een onderzoekstraject van zes weken in werking gesteld om de faalangst bij de leerlingen te verminderen. Hierbij is gebruik gemaakt van een innovatieve oplossing, welke bestaat uit drie factoren:
- Het inzetten van een individueel stappenplan op het moment dat een leerling blokkeert door faalangst;
- Reflectievragen die worden gesteld door de onderzoeker nadat een leerling is geblokkeerd om zo de leerling bewuster te maken van zijn of haar handelingen en houding;
- Één maal per week rots- en watertraining om de leerlingen te leren gronden (stevig en ontspannen staan), oogcontact durven maken en voor zichzelf opkomen.
Er is tijdens dit onderzoek geen gebruik gemaakt van een controleconditie. Hier is voor gekozen omdat er geen vergelijkbare controleconditie is.
Resultaten:
De experimentele conditie heeft een significante vermindering laten zien bij de resultaten van de onderzoeker in de voor- en nameting. Waarbij de significatie 0.16 is bij de algemene vragen en 0,48 (1-tailed) bij de uiterlijke reacties.
Conclusie:
Er is een significant verschil bij de resultaten die bij de voor- en nameting zijn gemeten over cognitieve faalangst. Deze verbetering is niet met zekerheid te wijten aan de innovatieve oplossing. De gemeten vermindering van cognitieve faalangst kan ook aan andere omstandigheden en factoren gelegen hebben, zoals de sfeer in de klas en de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Wel is er een vermindering van de cognitieve faalangst en is de doelstelling van dit onderzoek behaald.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingLeraar Basisonderwijs
AfdelingPABO Academie voor Pedagogisch Onderwijs
PartnerMytylschool
Datum2015-05-11
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk