De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Horizontaal Toezicht Boost

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Horizontaal Toezicht Boost

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Sinds enige tijd heeft de Belastingdienst een nieuwe manier van werken geïntroduceerd, Horizontaal Toezicht. Waar er in het verleden veelal achteraf werd gecontroleerd, wil de Belastingdienst voortaan gaan werken op basis van vertrouwen. Boost overweegt om in de toekomst Horizontaal Toezicht te gaan toepassen. Voordat er echter op basis van vertrouwen gewerkt kan worden is het, zowel voor de Belastingdienst als voor Boost, van belang dat de interne beheersing goed georganiseerd is. Daartoe is gevraagd om onderzoek te doen naar de interne fiscale beheersing betreffende de omzetbelasting.
Het doel van het onderzoek was het schrijven van een gedegen en volledig advies over de maatregelen die nodig zijn om over te gaan op Horizontaal Toezicht. Dit gebeurt door de huidige processen betreffende de omzetbelasting te beschrijven en een risicoanalyse uit te voeren die gericht is op de fiscale beheersing. Het onderzoek dient antwoord te geven op de vraag welke beheersings- en aanvullende maatregelen met betrekking tot de omzetbelasting genomen moeten worden om Horizontaal Toezicht vanuit de Belastingdienst toe te kunnen passen.
Voor het onderzoek is allereerst een procesbeschrijving gemaakt van alle processen die van invloed zijn op een juiste, volledige en tijdige btw-aangifte. Dit zijn het inkoop-, verkoop- en aangifteproces. Vervolgens is een risicoanalyse uitgevoerd om mogelijke risico's binnen de betreffende processen te identificeren. Naast deze processen is ook nog aandacht besteed aan algemene risico's. In de hierop volgende fase is onderzocht in hoeverre de geïdentificeerde risico's worden beheerst door uiteenlopende maatregelen. Aan de hand van de huidige beheersingsmaatregelen is getracht te bepalen in hoeverre er momenteel nog sprake is van de geïdentificeerde risico's, dit is gedaan door middel van een rangschikking. Naast deze 'harde' controlemaatregelen speelt ook de 'tone at the top', de houding van de ondernemingsleiding, een belangrijke rol bij Horizontaal Toezicht in de vorm van soft controls. Door middel van interviews is getracht om dit inzichtelijk te maken.
Uit de resultaten is op te maken dat de interne beheersing met betrekking tot de omzetbelasting bij Boost in grote mate adequaat is. Met name het boekhoudprogramma Exact Globe speelt hier een belangrijke rol in. Binnen het inkoop- en verkoopproces worden nagenoeg alle risico's beheerst door ingebouwde controles en maatregelen in Exact Globe. Binnen het aangifteproces en algemene risico's zijn daarentegen wel risico's gevonden waarbij geadviseerd wordt om dit beter te beheersen. Vooral binnen het aangifteproces, waar elke vorm van functiescheiding ontbreekt, dient Boost aanpassingen te doen om dit proces te optimaliseren. Het ontbreken van functiescheiding is ook direct het grootste risico binnen het onderzoek. Wat betreft de tone at the top is gebleken dat de begrippen vertrouwen, transparantie en begrip, kernwaarden binnen Horizontaal Toezicht, in de organisatie verweven zitten.
Voor de geïdentificeerde risico's die onvoldoende beheerst worden zijn aanbevelingen gedaan. Deze aanbevelingen zijn specifiek gericht om de kans van het betreffende risico te verlagen en moeten ervoor zorgen dat Boost meer 'in control' is. Om functiescheiding binnen het aangifteproces te creëren wordt bijvoorbeeld aanbevolen om een checklist met parafen te gebruiken. Voorbeelden van andere aanbevelingen zijn het optimaliseren van de toegangsbeveiliging en het versterken van de rol van de accountant.
Op basis van de resultaten en de conclusie kan worden gesteld dat Boost, met inachtneming van de aanbevelingen, met betrekking tot de omzetbelasting in staat is om Horizontaal Toezicht toe te kunnen passen. Een mogelijke kanttekening aan het onderzoek is dat er puur en alleen gekeken is naar de omzetbelasting, andere belastingsoorten zijn hierbij buiten beschouwing gelaten. Mogelijk wordt er een andere conclusie getrokken indien alle belastingsoorten zijn meegenomen in het onderzoek.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingAFM Academie voor Financieel Management
PartnerBoost Group Nederland
Datum2013-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk