De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

AIRWAY HYPERRESPONSIVENESS THE EFFECT OF A PRESSURE TLC MANOEUVRE COMPARED TO A DEEP INSPIRATION MANOEUVRE ON LUNG MECHANICS OF SENTISIZED BALB/c MICE

Rechten: Alle rechten voorbehouden

AIRWAY HYPERRESPONSIVENESS THE EFFECT OF A PRESSURE TLC MANOEUVRE COMPARED TO A DEEP INSPIRATION MANOEUVRE ON LUNG MECHANICS OF SENTISIZED BALB/c MICE

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

ABSTRACT
In this study data on the effect of measured lung mechanics of a novel deep sigh known as a pressure TLC, was compared to what is known as a deep inspiration (DI). Newtonian resistance (Rn), tissue compliance (G) and tissue elastance (H) of the TLC and DI manoeuvre were compared.
First the baselines of the parameters Rn, G and H of all 4 groups (ova/ova + DI, naïve + DI, ova/ova + TLC and naïve + TLC) were compared. It was shown that the baselines of Rn did not significantly change between a DI and TLC manoeuvre. The baseline of G was significantly decreased in the ova/ova + TLC group compared to the ova/ova DI group. A significant decrease in the baseline of H was observed in mice that received the TLC manoeuvre, regardless of treatment group.
Secondly the measured mechanics of the parameters Rn, G and H of all 4 groups were compared. Despite some small observable differences, all 4 groups peaked at the same Rn value. The data suggests a loss of responsiveness in the OVA treatment groups. Both ova/ova groups had an expected G response. The naïve + TLC group showed a decrease in G after the deep sigh were the naïve + DI group did not. Both ova/ova groups (DI and TLC) had an expected H response. The naïve + TLC group showed a decrease in H following a deep sigh, the naïve + DI group did not.
Lastly the percent change from baseline was calculated and graphed. Despite some small observable differences the naïve + DI and naïve + TLC groups peak at the same Rn value. The ova/ova + DI group peaked at a lower Rn value than the naïve + DI group. The ova/ova + TLC group peaked at a significantly higher Rn value than both naïve groups, which is in agreement with the OVA model. No differences were found in G for all 4 groups compared to the measured mechanics data. Both ova/ova treatment groups (DI and TLC) had the same response in H as observed in the measured mechanics data. It was observed that the Naïve + TLC group showed a bigger percent change from baseline than the naïve + DI group. Both the TLC and DI manoeuvre caused H to drop close to baseline levels, but the TLC manoeuvre caused a more significant drop in H.
Based on these findings, it is concluded that the TLC manoeuvre is better in opening up the airways than the DI manoeuvre, and restores the measured hyperresponsiveness in ova/ova mice to historical levels. It is, however, recommended that a follow-up study is performed since the number of mice is low for the groups.

SAMENVATTING
In deze studie is data tussen een nieuwe diepe zucht, ook wel bekend als een 'pressure TLC', vergeleken met een veel gebruikte maar wat oudere diepe zucht, de diepe inhalering (DI). De weerstand (Rn), weefsel rekbaarheid (G) en weefsel elasticiteit (H) van de TLC en DI manoeuvre werden vergeleken.
Eerst werden de baselines van de parameters Rn, G and H van alle vier de groepen (ova/ova + DI, naïeve + DI, ova/ova + TLC and naïeve + TLC) met elkaar vergeleken. Er kon aangetoond worden dat Rn niet significant afweek tussen de DI en TLC manoeuvre. De baseline van G was significant verminderd in de ova/ova + TLC groep in vergelijking met de ova/ova + DI groep. Een significante vermindering werd waargenomen in de baseline van H bij de muizen die de TLC manoeuvre ontvingen ongeacht de behandeling (ova/ova of naïeve).
Toen werden de gemeten mechanica van de parameters Rn, G and H van alle vier de groepen vergeleken. Ondanks wat kleine zichtbare verschillen, bereikten alle vier de groepen bij dezelfde Rn waarde hun maximum. De data suggereert dat er een verlies van reactiviteit heeft plaats gevonden in de OVA behandelde groepen. Beide ova/ova groepen hadden een verwachtte reactie in G. Waar de naïeve + TLC groep een vermindering had in G na een diepe zucht, had de naïeve + DI groep geen vermindering in G na een diepe zucht. Beide ova/ova groepen hadden een verwachtte reactie in H. Waar de naïeve + TLC groep een vermindering had in G na een diepe zucht, had de naïeve + DI groep geen vermindering in G na een diepe zucht.
Als laatste werd het verschil in procent met de baseline uitgerekend en geplot. Ondanks wat kleine zichtbare verschillen bereikten de twee naïeve groepen bij dezelfde Rn waarde hun maximum. De ova/ova + DI groep bereikte het maximum bij een lagere Rn waarde dan de naïeve + DI groep. De ova/ova + TLC groep bereikte het maximum bij een hogere Rn waarde dan beide naïeve groepen. Dit is in overeenstemming met het OVA model. Geen verschillen werden waargenomen in G voor alle vier de groepen vergeleken met de gemeten mechanica data. Beide ova/ova behandelde groepen (DI en TLC) hadden dezelfde reactie in H als waargenomen in de gemeten mechanica data. Er werd waargenomen dat de naïeve + TLC groep een grotere toename in procent verschil met baseline had dan de naïeve + DI groep. Zowel de TLC als de DI manoeuvre veroorzaakte een vermindering in H waardoor deze dicht bij de baseline werd gebracht, maar de TLC manoeuvre veroorzaakte een groter significante vermindering in H.
Gebaseerd op deze uitkomsten kan geconcludeerd worden dat de TLC manoeuvre beter is dan de DI manoeuvre in het openen van de luchtwegen. Ook herstelt de TLC manoeuvre de gemeten hyperreactiviteit in ova/ova muizen weer naar historische meetwaarden. Er wordt aangeraden nog een vervolg studie te doen gezien het feit dat sommige groepen weinig muizen bevatten.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingATGM Academie voor de technologie van Gezondheid en Milieu
PartnerUniversity of Vermont, U.S.A.
Jaar2007
TypeBachelor
TaalEngels

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk