De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De Berkenschutse

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De Berkenschutse

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Samenvatting


Het afstudeerverslag is gebaseerd op een beschrijving van de Administratieve Organisatie en de Interne Beheersingsmaatregelen bij de Berkenschutse. In het verslag wordt getracht het nut van de AO / IB voor de Berkenschutse weer te geven. Per hoofdstuk is een deel van het onderzoek behandeld.

In hoofdstuk 1 wordt de probleemstelling van de opdracht behandeld. Er wordt ingegaan op de vragen; waartoe leidt de opdracht, waarom wordt de opdracht uitgevoerd en wat is er onderzocht. Tevens wordt de probleemstelling geconcretiseerd door middel van het trechtermodel.

Hoofdstuk 2 zal zich richten op het theoretische kader van het onderzoek. De Administratief Organisatorische, Controletechnische en Wettelijke voorwaarden worden in dit hoofdstuk behandeld. Tevens wordt in dit hoofdstuk ingegaan op de mate van toepasbaarheid van de Europese Aanbestedingsrichtlijnen voor de Berkenschutse.

Wat is de IST-situatie komt aan bod in hoofdstuk 3. Tevens wordt in dit hoofdstuk behandeld hoe de IST-situatie bij de Berkenschutse beschreven is en het nut van vastleggen van de IST-situatie.

In hoofdstuk 4 wordt de risicoanalyse behandeld. Er wordt weergegeven welke risico's er bij het Inkoopproces van de Berkenschutse aanwezig zijn. Daarnaast wordt gekeken in hoeverre de niet aanwezige maatregelen vervangbaar dan wel onvervangbaar zijn.

Hoofdstuk 5 is een hoofdstuk wat zich voornamelijk richt op het hoe en waarom van de verbetermaatregelen.

Wat is de SOLL-situatie komt aan bod in hoofdstuk 6. Tevens komt hier ter sprake in hoeverre de SOLL-situatie voldoet aan de eerder gestelde bepalingen ten opzichte van de IST-situatie. Het voorgaande wordt eveneens gedaan voor de eerder aangemerkte risico's.
Daarnaast wordt er aandacht besteed aan het draagvlak voor de AO beschrijving in de onderneming

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingAFM Academie voor Financieel Management
Jaar2006
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk