De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Ontwerpen van drempelvrije websites met Endeavor

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Ontwerpen van drempelvrije websites met Endeavor

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Vanaf 31 oktober 2010 moeten alle websites van de overheid voldoen aan de Webrichtlijnen. Deze Webrichtlijnen zijn erop gericht om de dienstverlening (via het web) door de overheden aan burgers en bedrijven breed toegankelijk te maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan blinden of, mensen met andere beperkingen, maar ook werken met beperkende hardware (bv browsen met een mobiele telefoon, dus zonder muis) moet mogelijk zijn. In het huidige ontwikkelproces van Info Support zijn nog geen richtlijnen opgenomen om systemen die worden ontwikkeld met Endeavour te laten voldoen aan de eisen voor het Waarmerk Drempelvrij.

Voordat er richtlijnen en aanbevelingen gemaakt konden worden voor Endeavour moest er eerst meer informatie en kennis opgedaan worden van het Waarmerk Drempelvrij. Omdat Drempelvrij een kwaliteitsmerk is, heeft het zelf geen richtlijnen voor de toegankelijkheid van websites opgesteld. Het eist alleen dat er aan bepaalde richtlijnen voldaan moet worden voor dat waarmerk. Daarom moest er onderzoek gedaan worden naar de verschillende soorten richtlijnen die opgesteld zijn voor dit doeleinde. Hierbij kwamen een aantal organisaties naar voren:
- Webrichtlijnen (Kwaliteitsmodel opgesteld door de overheid)
- WCAG 1.0 Prioriteit 1, 2 en 3
- WCAG 2.0
In het onderzoek is bepaald welke richtlijnen verder uitgewerkt moeten worden voor Endeavour om te voldoen aan de classificaties van het Waarmerk Drempelvrij. Voordat er begonnen is met de uitwerking van de richtlijnen zijn er een aantal persona's gemaakt. Deze persona's stellen eindegebruikers van webapplicaties voor. Al deze persona's hebben een beperking of handicap. De persona's zijn gebruikt om inlevingsvermogen te creëren bij ontwikkelaars, testers of ontwerpers. Zo kan de wereld van gebruikers met een beperking beter worden begrepen.

In de uitwerking van de richtlijnen is aangegeven wat de richtlijn nu precies inhoudt, waarvoor hij bestaat en hoe een goed toegepaste richtlijn er in de praktijk uitziet. Ook is er meer informatie gegeven over de inspanning die het kost om een richtlijn toe te passen en bij welke disciplines in het ontwikkeltraject er actie vereist is.
Om aan te kunnen geven dat er aan de richtlijnen voldaan is, is er een toolset samengesteld waarmee automatisch en handmatig getest kan worden op de richtlijnen. Daarnaast is er gezocht naar een toepassing waarmee de richtlijnen in de Endeavour AutoBuild automatisch gecontroleerd kunnen worden. Hiervoor is StyleCop geïmplementeerd. De resultaten van de StyleCop controles zijn netjes in een "Build Report" op de project portal weergegeven.
Naast de uitwerking zijn de richtlijnen getest door een website te maken met de UI Blox. Door toepassing van de richtlijnen voldoet deze website volledig aan de eisen van het Waarmerk Drempelvrij. Bij het ontwikkelen van de website is gelijk gekeken in hoeverre de UI Blox voldoen aan de richtlijnen. De samengestelde toolset kwam hier goed bij van pas.

Bij het richtlijnen document is er meer uitleg gegeven over de manier waarop een inspectie instelling van het Waarmerk Drempelvrij een inspectie doet. Hierbij wordt verder ingegaan op de aanlevering van de webpagina's en op de foutmarges die er zijn.

Voor de overdracht aan Info Support is een handleiding geschreven voor het gebruik van alle opgeleverde documenten. Zij kunnen de uitwerkingen gebruiken om de richtlijnen in Endeavour te implementeren.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingAIB Academie voor ICT en Business
Datum2010-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk