De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Industriële detachering WML

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Industriële detachering WML

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

WML, het Werkbedrijf voor gesubsidieerde arbeid, activering en trajecten Midden-Langstraat, is één van de grootste werkgevers van de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. WML richt zich op mensen met een arbeidshandicap die om uiteenlopende redenen niet of nog niet zelfstandig een baan kunnen vinden.
Door een cultuuromslag binnen WML van een productiebedrijf naar een mens-ontwikkelbedrijf staat het ontwikkelen van de vaardigheden van werknemers hedendaags centraal. Daarom is het van belang dat de industriële detachering de komende jaren wordt uitgebreid, zodat zoveel mogelijk werknemers de kans krijgen om zich optimaal te kunnen ontplooien.

De vraag die centraal staat in het onderzoek is: 'Wat zijn de kritische succes factoren en wat moet WML op dit gebied doen om per 1 juli 2012 te kunnen komen tot een groei van 30% van het aantal gedetacheerden tot 85 FTE's.' Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van het IST-SOLL model dat de huidige situatie en de situatie zoals die kan worden in kaart brengt, waardoor er een scherp beeld is ontstaan van WML.

De basis van het onderzoek is gelegd door allereerst de vijf bepalende kritische succes factoren als uitgangspunt te nemen. Deze factoren zijn toegepast op zowel WML als op andere Sw-bedrijven. Ook is er onderzocht wat de marktontwikkelingen zijn om een beeld te krijgen van de acties die WML kan ondernemen in de toekomst. Interviews en literatuuronderzoek zorgden voor de onderbouwing,

Uit onderzoek blijkt dat een aantal dingen verbeterd kunnen worden door WML. Zo blijkt dat er weinig tijd wordt besteed aan acquisitie, waardoor de kans bestaat dat werknemers niet kunnen worden gedetacheerd bij het bedrijf dat het best bij diegene past.

Ook de divisie diensten speelt hierin een rol, omdat er sprake is van onvoldoende samenwerking tussen de industriële detachering en deze divisie. Er wordt langs elkaar heen gewerkt waardoor er onnodig veel tijd wordt verspild.

Het advies aan WML is om vooral op twee gebieden veranderingen door te voeren. Allereerst zal er meer tijd vrij moeten worden gemaakt om de acquisitie intensiever aan te pakken. Door tijdrovende werkzaamheden effectiever aan te pakken, zoals de urenregistratie, komen er extra uren vrij die aan acquisitie kunnen worden besteed. Op het gebied van acquisitie is het ook mogelijk dat leden van het management zich hierop gaan richten. Zij kunnen zich richten op de grotere bedrijven die veel kunnen betekenen voor de detacheringtak binnen WML.

Daarnaast zal er een intensievere samenwerking met de divisie diensten moeten komen. Door schaalvoordelen te halen uit deze samenwerking kan er beter op de persoonlijke wensen van de werknemers worden ingespeeld.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingAMB Academie voor Management en Bestuur
PartnersWerkbedrijf Midden Langstraat
Datum2009-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk