De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wie ben ik? Wie ben jij? Wij zijn samen!

Een onderzoek naar de positieve relaties tussen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Wie ben ik? Wie ben jij? Wij zijn samen!

Een onderzoek naar de positieve relaties tussen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Op … is er vraag geweest naar hoe positieve relaties tussen kinderen te ontwikkelen zijn om zo de sociale cohesie te vergroten. Uit de literatuurstudie bleek dat de basis van het aangaan van deze positieve relaties ligt bij het ontwikkelen van het zelfbeeld van de kinderen en het beeld wat zij van de ander hadden. Belangrijk hierbij was dat door het creëren van het zelfbeeld en beeld van de ander het voor kinderen mogelijk was om elkaar te accepteren en te waarderen. De acceptatie en waardering zou dan zorgen voor meer positieve relaties. De anti-pestprogramma’s die verplicht werden gesteld door staatssecretaris Dekker werden als niet flexibel ervaren. Een innovatieve oplossing werd gevonden in Klassekids. Dit is een methode die leerkrachten tools biedt om op een positieve manier aan de slag te gaan met het creëren van een positief groepsklimaat en positieve relaties tussen kinderen. De onderzoeksvraag werd daardoor als volgt geformuleerd: Kunnen er meer positieve relaties ontstaan in een groep doordat de kinderen zichzelf en elkaar beter leren kennen waardoor uiteindelijk de sociale cohesie toeneemt?
Aan de hand van deze onderzoeksvraag zijn twee hypotheses opgesteld. In hypothese I wordt gesteld dat als kinderen zichzelf en de ander beter leren kennen door middel van een lessenserie gebaseerd op de methode ‘Klassekids’, de kinderen positieve relaties zullen ontwikkelen op het gebied van samen spelen, met een gemiddelde groei van 2 positieve relaties per kind en ontstaat er een grotere mate van sociale cohesie. Hypothese II stelt dat als kinderen zichzelf en de ander beter leren kennen door middel van een lessenserie gebaseerd op de methode ‘Klassekids’, de kinderen positieve relaties zullen ontwikkelen op het gebied van samenwerken, met een gemiddelde groei van 2 positieve relaties per kind en ontstaat er een grotere mate van sociale cohesie. Door middel van een open sociogram is op groepsniveau en individueel niveau gemeten of er meer positieve relaties werden aangegaan. Naast een experimentele conditie, waar de innovatieve oplossing werd ingezet, werd ook een controleconditie gebruikt. Na het verwerken en analyseren van de resultaten kon hypothese I worden verworpen. Het resultaat gaf wat betreft samen spelen een gemiddelde groei van 1,9 positieve relatie per kind en dat was dus net geen 2.
Wel ontstonden er in de experimentele conditie nieuwe positieve relaties, waar de controleconditie juist achteruitging in absolute cijfers. Hypothese II kon worden aangenomen, doordat het resultaat een gemiddelde groei van 4,4 positieve relaties toonde. De conclusie die gesteld kan worden is dat als kinderen zichzelf en de ander beter leren kennen, door een lessenserie gebaseerd op Klassekids, ze mogelijk positieve relaties zullen ontwikkelen op het gebied van samen spelen en samenwerken wat kan leiden tot meer sociale cohesie.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingLeraar Basisonderwijs
AfdelingPABO Academie voor Pedagogisch Onderwijs
Datum2015-05-11
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk