De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De Informele Zorg en de vrijwilligers: zijn ze zo verschillend?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De Informele Zorg en de vrijwilligers: zijn ze zo verschillend?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De overheid trekt zich terug en professionele hulpverlening is niet meer vanzelfsprekend. Hierdoor komt de focus steeds meer te liggen op de inzet van vrijwilligers. Het blijkt echter dat vrijwilligers stoppen bij een toenemende verantwoordelijkheid. In een samenleving waar de focus ligt op vrijwilligers moet dit worden voorkomen.

ContourdeTwern is een welzijnsorganisatie die gebruikt maakt van de inzet van vrijwilligers. Hun beleidsdocumenten, website en folders zijn allemaal gericht op het vormen van een beeld van vrijwilligers en de begeleiding van deze groep. De mening van de vrijwilligers mist echter nog in dit verhaal, terwijl de vrijwilligers een cruciaal onderdeel zijn van deze dienstverlening. Het doel van het onderzoek is daarom om in beeld te krijgen hoe ContourdeTwern en de vrijwilligers aankijken tegen de vrijwilligers van het maatjesprogramma van de Informele Zorg. Deze twee perspectieven worden vervolgens tegen elkaar afgezet. Aan de hand van deze doelstelling is de volgende hoofdvraag opgesteld: hoe ziet de rol en de visie onder de groep vrijwilligers eruit in het maatjesprogramma van de Informele Zorg volgens ContourdeTwern en de vrijwilligers zelf?

Het onderzoek is kwalitatief van aard. Om antwoord te kunnen geven op de hoofdvraag is het perspectief van ContourdeTwern in beeld gebracht door middel van beleidsdocumenten, de website en folders. Het perspectief van de vrijwilligers is weergeven door acht half-gestructureerde interviews met vrijwilligers van de Informele Zorg in Tilburg. Deze twee perspectieven zijn naast elkaar gelegd. Hieruit zijn 28 overeenkomsten en acht verschillen gekomen. Bij de verschillen is opvallend dat zeven vrijwilligers aangeven te denken dat de vrijwilliger niet zou stoppen met de dienstverlening, omdat het volgens de vrijwilligers niet meer nodig is. Dit is opvallend omdat ContourdeTwern als opbrengst van het maatjesprogramma juist omschrijft dat een vrijwilliger uiteindelijk niet meer nodig moet zijn. Naast de verschillen en overeenkomsten zijn veel aspecten die maar genoemd worden door één partij. Wat tevens naar voren komt is dat het onduidelijk is of ContourdeTwern en de vrijwilligers dezelfde betekenis geven aan een bepaald begrip.

Er kan geen antwoord op de hoofdvraag worden gegeven dat kan worden gegeneraliseerd. Daarom wordt aangeraden om verder onderzoek te doen naar dit onderwerp. Andere aanbevelingen zijn: de aspecten die uit het onderzoek naar voren zij gekomen te bespreken én met de vrijwilligers in gesprek te gaan over de betekenissen die ze geven aan genoemde begrippen. Met deze aanbevelingen als leidraad, is er een innovatie opgesteld: het perspectief-spel. Het perspectief-spel is een spelende en laagdrempelige manier om met de vrijwilligers in dialoog te komen over de resultaten van het onderzoek én om deze dialoog ook op gang te houden.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingMaatschappelijk Werk en Dienstverlening-Breda
AfdelingASB Academie voor Sociale Studies Breda
PartnersContourdeTwern
Datum2016-06-06
TypeBachelor
TaalOnbekend

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk