De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Onderzoek naar de wet tijdelijk huisverbod in West- Brabant

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Onderzoek naar de wet tijdelijk huisverbod in West- Brabant

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Huiselijk geweld is een groot maatschappelijk probleem, het is een van de meest omvangrijke geweldsvormen in onze samenleving. Afgelopen maanden is er onderzoek uitgevoerd bij Veilig Thuis West - Brabant. Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze organisatie is er voor iedereen, voor zowel slachtoffers en plegers van geweld, als voor professionals, maar ook voor mensen die zich zorgen maken over anderen.
De hoofdvraag van dit afstudeeronderzoek luidt:
‘Hoe draagt het huisverbod in West-Brabant bij aan het proces van het stoppen van huiselijk geweld in de partnerrelatie?’
In de maatschappelijke discussie omtrent aanpak van huiselijk geweld, is de Wet tijdelijk huisverbod als middel, gevonden. Voor casemanagers van Veilig Thuis, was steeds onduidelijk, wat het gevolg was van een huisverbod en of er sprake was van recidive.
Om de hoofd- en deelvragen te beantwoorden is zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek uitgevoerd. Doormiddel van dossieronderzoek, literatuurstudie en interviews, zijn er verschillende bronnen gebruikt om tot uiteindelijke beantwoording van bovenstaande hoofdvraag te komen.
Uit de resultaten, is inzichtelijk geworden, hoe tegen de Wet tijdelijk huisverbod wordt aangekeken door casemanagers van Veilig Thuis. Geconcludeerd kan worden, dat alle respondenten deze Wet een ultiem middel vinden, in de aanpak van huiselijk geweld. De meerderheid van de respondenten denkt dat het huisverbod bijdraagt tot voorkomen van recidive. Dit blijkt ook uit de cijfers van dit onderzoek over de periode van 2010 tot 2012, waarbij, na het opleggen van een huisverbod, gedurende deze twee jaar, de recidive zijn gemeten. Hieruit kan geconcludeerd worden, dat in West-Brabant, bij 70%, geen recidive heeft plaatsgevonden. Wat ook is opgevallen uit de dossieronderzoeken, is het feit, dat de aard van het geweld, bijna allemaal lichamelijk geweld betreft.
Verder is het van groot belang, dat men zich realiseert, dat bij 85% van de huisverboden, kinderen betrokken zijn.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingMaatschappelijk Werk en Dienstverlening-Breda
AfdelingASB Academie voor Sociale Studies Breda
PartnersVeilig Thuis
Datum2016-06-02
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk