De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Duurzame procesverbeteringen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Duurzame procesverbeteringen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Tijdens de afstudeerperiode hebben de vierdejaars HBO Bouwkunde studenten Kay
van Meerwijk en Koen van Dael een onderzoek uitgevoerd voor Willems Bouwbedrijf B.V. Het doel, dat Willems wil bereiken met dit onderzoek, is procesversnelling en procesverbetering realiseren vanaf de gunning tot startbouw. De studenten hebben tijdens het afstuderen een eigen visie ontwikkeld. Door de visie van de studenten te verweven in het onderzoek, is het uiteindelijke doel van het onderzoek duurzame procesverbeteringen geworden.
De positieve resultaten van duurzame procesverbeteringen zijn; het verhogen van de klantwaarde, een duurzamer gebouw realiseren en het gehele proces, van gunning tot startbouw, verbeteren. Om dit te realiseren is onderzoek gedaan naar het Lean principe en duurzaam bouwen. Tevens is geanalyseerd hoe het huidige proces van gunning tot startbouw binnen Willems bouwbedrijf verloopt. Het huidige proces is geanalyseerd aan de hand van Value Stream Mapping. Door het toepassen van deze methode zijn de bepalende factoren van het proces bekend.
Het Lean principe is niet gebaseerd op het volledig veranderen van een bedrijfsorganisatie. De goede eigenschappen van een organisatie moeten namelijk behouden blijven. Bepalende factoren, die niet verwijderd kunnen worden, moeten worden verbeterd. Alleen factoren die niets toevoegen aan het proces kunnen worden verwijderd.
Het nieuwe bedrijfsproces van Willems is op het bovenstaande Lean principe gebaseerd. Tevens zijn er nieuwe stappen aan het proces toegevoegd, om het uiteindelijke gebouw te verduurzamen.
Voor de bepalende factoren zijn hypotheses opgesteld, om deze factoren duurzaam te verbeteren.
Uiteindelijk is er een nieuw Value Stream Mapping model opgesteld. Hierin is voor het proces, vanaf gunning tot startbouw, weergegeven hoe het volgens de duurzame procesverbeteringen zou moeten verlopen.
Het nieuwe Value Stream Mapping model is getoetst aan de hand van het casusproject Unisign te Panningen. Dit casusproject is een type utiliteitsbouwproject, dat door Willems meerdere malen per jaar gerealiseerd wordt. Uit de resultaten blijkt dat; het gehele proces beter doorlopen wordt, de klantwaarde stijgt en het gebouw duurzamer wordt. Deze resultaten kunnen echter in de toekomst nog verbeteren omdat de samenwerking tussen Willems en de overige bouwpartijen niet optimaal is. De oorzaak hiervan is dat de bouwpartijen die deelnemen aan een project niet gelijktijdig bekend zijn en dat de samenwerking in de meeste gevallen niet wordt gecontinueerd na afloop van het project.
Uit de casus blijkt dat het verduurzamen, van een redelijk energie zuinig gebouw, na de gunning zeker mogelijk is. Echter is de invloed van de opdrachtgever en architect hierbij maatgevend. Stemmen deze partijen niet in met de voorstellen die door Willems aangedragen worden, dan wordt het duurzamer maken van een gebouw lastig. Desondanks is het door samenwerking, tussen verschillende bouwpartijen, mogelijk om het gebouw tijdens het werkvoorbereiding proces te verduurzamen.
Om het proces echt duurzaam te verbeteren, moet Willems open staan om de organisatie geleidelijk over te laten gaan in een gehele Lean organisatie. Uiteindelijk zal Willems hierdoor, in de bouwwereld, bekend staan als een bouwbedrijf dat duurzaam bouwt en de klantwaarde hoog in het vaandel heeft staan.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingAB&I Academie voor Bouw en Infra
Datum2013-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk