De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Effectieve handelings- en houdingsaspecten binnen de Thuisadministratie

Onderzoek naar de samenwerking tussen de vrijwilliger en de deelnemer

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Effectieve handelings- en houdingsaspecten binnen de Thuisadministratie

Onderzoek naar de samenwerking tussen de vrijwilliger en de deelnemer

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Al jaren groeit de vraag naar hulp bij administratie en de verwachting is dat deze vraag alleen maar groter wordt door de Transitie AWBZ naar Wmo. De Thuisadministratie Tilburg, een samenwerkingsproject van Humanitas en ContourdeTwern, is een van de vrijwilligersorganisaties die mensen hierbij hulp biedt. De vrijwilligers bieden ondersteuning bij het ordenen, opzetten en bijhouden van de administratie. Het doel van deze ondersteuning is dat de deelnemer (weer) zelfredzaam wordt in het bijhouden van de eigen administratie en is erop gericht de eigen betrokkenheid en verantwoordelijkheid van de deelnemer zoveel mogelijk recht te doen (Humanitas, z.d.). Omdat de aanmeldingen stijgen en casussen complexer worden is het van belang dat de Thuisadministratie zo effectief mogelijk blijft werken en daarbij aansluit bij de hulpvraag van de deelnemers.

Dit onderzoek richt zich op de samenwerking tussen de vrijwilliger en de deelnemer, welke naast het geven van informatie en advies, een belangrijke schakel vormt in het aanleren van vaardigheden, het stimuleren van gedragsverandering en het versterken van de zelfredzaamheid. Maar hoe doet een vrijwilliger dat? Welke handelings- en houdingsaspecten van de vrijwilligers leiden volgens de deelnemers tot ervaren zelfredzaamheid?

Deze vragen hebben de aanleiding gevormd voor het onderzoek, gericht op de aspecten in de samenwerking tussen de deelnemer en vrijwilliger, die leiden tot ervaren en toekomstige zelfredzaamheid. De onderzoeksvraag luidt: ‘Welke handelings- en houdingsaspecten van de vrijwilliger, binnen de werkrelatie met de deelnemer, leiden volgens de deelnemers van de Thuisadministratie tot versterkte zelfredzaamheid in het bijhouden van hun administratie?’
De doelstelling van dit onderzoek is om een antwoord te geven op de vraag hoe de vrijwilligers optimaal kunnen aansluiten bij de deelnemers en daarmee de kwaliteit en de effectiviteit van de Thuisadministratie vergroten. Om dit in beeld te brengen zijn meningen en ervaringen over de opgedane ervaring met de vrijwilligers van de Thuisadministratie van 11 oud-deelnemers en 10 huidige deelnemers verzameld. Dit is gedaan met behulp van Q-methodologie, een onderzoeksmethode die geschikt is voor het in kaart brengen van de subjectieve meningen, ervaringen en opvattingen van respondenten en het onderzoeken van de overeenkomsten en verschillen hierin (Shinebourne, 2009, zoals vermeld in Geenen, 2014). Deze overeenkomsten en verschillen hebben geresulteerd in 3 verschillende profielen van deelnemers met elk hun eigen meningen en opvattingen:

Profiel 1: Doelgericht met behoefte aan integriteit
Profiel 2: Relatiegericht met behoefte aan begrip en een luisterend oor
Profiel 3: Taakgericht met behoefte aan duidelijkheid

Ieder profiel heeft zijn eigen zienswijze over wat zij als helpend ervaren wanneer het gaat om weer zelfredzaam te worden in het bijhouden van hun administratie. Met name profiel 2 heeft behoefte aan andere handelings- en houdingsaspecten. Dit zijn aspecten die meer relatiegericht zijn: een luisterend oor bieden, begrip tonen, inlevingsvermogen, een open houding en een vrijwilliger die de tijd voor ze neemt en waarmee ze een band kunnen opbouwen. Zij hebben niet als hoofddoel om weer zelfredzaam te worden. Dit hebben profiel 1 en 3 wel als hoofddoel. Alleen vindt profiel 1 het belangrijker om nieuwe vaardigheden te leren en hecht daarbij grote waarde aan de integriteit van de vrijwilliger. Profiel 3 weet wel hoe het moet, maar het lukt even niet. Vaak is dit een gevolg van een ingrijpende gebeurtenis. Zij zien de vrijwilliger als ‘stok achter de deur’: iemand die hen ondersteunt, een realistisch beeld schept en motiveert om de regie over de administratie weer in eigen handen te nemen.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingMaatschappelijk Werk en Dienstverlening-Den Bosch
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
PartnersThuisadministratie Tilburg - Humanitas / ContourdeTwern
Datum2015-06-30
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk