De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Het nieuwe BMS

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

KIN Installatie techniek is een bedrijf dat sinds 1908 actief is in de installatietechniek. Kin is tot 2005
erg hard gegroeid en had uiteindelijk 8 vestigingen in Nederland, met meer dan 400 medewerkers,
was KIN een van de 25 grootste installatie bedrijven. Eind 2008 kreeg KIN last van de economische
crisis. KIN was eigenlijk veel te snel groot geworden en de organisatie was daar nog niet klaar voor.
Ze zijn in 2008 overgenomen door DGtC. Op dit moment heeft KIN Installatietechniek in Rijen
ongeveer 65 medewerkers en richt zich op de realisatie en het beheer van gebouw gebonden
installaties in de utiliteit en aan de utiliteit gerelateerde woningbouw.
Voor de dagelijkse bedrijfsvoering binnen een organisatie als KIN Installatietechniek, waar gewerkt
wordt met veel verschillende certificeringen, is het belangrijk om een eenduidige werkwijze te
creëren. Om een eenduidige werkwijze te kunnen creëren is het belangrijk dat er een goed
bedrijfsmanagementsysteem (BMS) aanwezig is. Het BMS wat op het bedrijf aanwezig was, dateerde
voor een groot deel uit het jaar 2009. Mede hierdoor werd er niet gewerkt volgens het BMS.
Bedrijven als KIN Installatietechniek krijgen elk jaar een externe audit. Tijdens deze externe audit
wordt aan de hand van het BMS de werkprocessen van het bedrijf getoetst. Daarom moet het BMS
up-to-date gehouden worden. Wanneer dit niet gebeurt, gaan de theoretische en praktische
werkwijze ver van elkaar vandaan liggen en zou er een slecht audit resultaat kunnen volgen
Het bedrijfsmanagementsysteem moet dus herzien en aangepast worden. De processen van het
bedrijf moeten goed in kaart worden gebracht om zo het BMS te optimaliseren.
Om een duidelijk structuur in de onderzoek te houden is het onderzoek verdeeld in verschillende
fases. De opdracht is verdeeld in vier fases. De onderzoeksfase, probleem definiërend fase, de
uitvoerende fase en de controle fase. Zoals de eerste fase al zegt is er onderzoek gedaan naar het
BMS. Aan de hand van een SWOT analyse wordt er gekeken wat de sterke en zwakke punten zijn, de
kansen en de risico’s van een nieuw BMS. Er is aan de hand van interviews een peiling gehouden
onder het personeel hoe de werknemers over het BMS denken. Tijdens deze interviews werd al snel
duidelijk dat eigenlijk niemand nog iets deed met het BMS. De hoofdreden hiervan was dat men het
BMS te dik vond en het niet meer up-to-date was. Aan de hand van de analyses en interviews is een
knelpunten lijst opgesteld. Aan deze knelpunten is een waarde gehangen, deze waarde geeft de
prioriteit aan van het knelpunt. Zo is er een selectie gemaakt van punten die in deze opdracht
verwerkt worden en punten die van minder belang zijn en in een later stadium ook nog gedaan
kunnen worden. Een aantal punten die in deze opdracht worden behandeld zijn:
• Bijwerken bedrijfsinformatie
• Overdracht Projecten service
• Beheer BMS
• Processen in kaart brengen
• Manier van implementeren
Na de probleem definiërende fase zijn de geconstateerde problemen aangepakt. Zo zijn de processen
in kaart gebracht project map indeling gemaakt. Nieuwe mappenstructuur bedacht. De formulieren
van het bedrijf zijn aangepast en gedigitaliseerd en er is een communicatieplan opgesteld voor de
implementatie van het BMS. Na de uitvoerende fase is er een controle fase. In deze controle fase
word er gekeken naar de verbeteringen van het BMS. Aan het begin van de periode was er door een
externe KAM adviseur van KIN een interne audit gedaan, deze audit is als nulmeting genomen voor
de opdracht. Vlak voor het einde van de afstudeerperiode heeft er een externe audit plaats
gevonden bij KIN, deze audit wordt gebruikt als controle van de verbeteringen.
Aan de hand van het onderzoek kan geconcludeerd worden dat het BMS in hoofdlijnen nog goed in
elkaar zit. Alleen de werkprocessen binnen KIN waren niet duidelijk en vast gelegd. Het BMS is nog
lang niet optimaal voor het bedrijf er is een grote stap in de goede richting gemaakt. Nu zijn het
alleen nog maar kleine stappen. Een BMS is nooit 100% en kan altijd beter. KIN gaat er vanaf nu voor
zorgen dat het BMS up-to-date wordt gehouden en getoetst blijft worden.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingAE&I Academie voor Engineering en ICT
Datum2014-01-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk