De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Governance & Control

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Governance & Control

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Deze afstudeerscriptie is opgesteld naar aanleiding van het onderzoek om Governance & Control (G&C) bij Mars Nederland B.V. te Veghel binnen de afdeling Service & Finance (S&F) te verbeteren. Mars Nederland B.V. wordt steeds groter en complexer. Om deze reden is er meer vraag naar structuur en dient er meer aandacht te worden besteed aan G&C. Het onderzoek heeft betrekking op het verbeteren van twee processen binnen het financieel administratieve proces, namelijk het proces van de manuele journaalposten en van de balansafstemmingen. Met dit onderzoek wordt een bijdrage geleverd aan het optimaliseren van G&C binnen de afdeling S&F. Om dit te bereiken, is de volgende vraagstelling opgesteld: hoe kan de afdeling S&F G&C verbeteren ten aanzien van het proces van de manuele journaalposten en ten aanzien van het proces van de balansafstemmingen? Om de vraagstelling te beantwoorden, is allereerst een definitie gegeven van G&C. Vervolgens zijn de wenselijke processen in kaart gebracht. Hierbij is per processtap gekeken welke risico’s er zijn en welke beheersmaatregelen moeten worden getroffen om de risico’s in te perken. Daarna zijn de huidige processen in kaart gebracht. Uit de analyse tussen de wenselijke en de huidige processen zijn aanbevelingen voortgekomen om G&C binnen de afdeling S&F te optimaliseren. Voor het onderzoek is literatuur omtrent administratieve organisatie/interne controle en governance geraadpleegd, zijn interviews gehouden met externe partijen en medewerkers van S&F, is interne documentatie gebruikt en zijn de processen geobserveerd.
Naar aanleiding van het onderzoek is vastgesteld dat beide processen niet optimaal verlopen. De processen zijn zodanig ingericht dat risico wordt gelopen op onjuiste, onvolledige, niet tijdige en ongeautoriseerde financiële informatie. Om de juistheid en volledigheid van de financiële gegevens te waarborgen, is betrouwbare documentatie van de manuele journaalposten en de balansafstemmingen noodzakelijk. In de huidige processen ontbreekt essentiële informatie voor een betrouwbare controle, daarom wordt aanbevolen wijzigingen aan te brengen aan de documentatie. Tevens wordt aangeraden een tijdige controle op de manuele journaalposten te laten plaatsvinden, namelijk vóór de periodeafsluiting. Hiermee wordt voorkomen dat achteraf tegenboekingen moeten worden gedaan. Om een volledige en geautoriseerde controle vóór de periodeafsluiting te waarborgen, wordt een andere wijze van controle op de manuele journaalposten geadviseerd (manuele journaalposten met een bedrag kleiner dan €100.000: de interne accountant, met een bedrag tussen €100.000 en €1.000.000: de lijnmanager van het Record to Report team en met een bedrag groter dan €1.000.000: de Financial Operations manager van S&F). In het huidige proces van de balansafstemmingen is opgemerkt dat er niet consequent periodiek wordt afgestemd. Om tijdigheid rondom de balansafstemmingen te waarborgen, wordt geadviseerd de belangrijkste balansrekeningen (key-accounts) periodiek vóór de periodeafsluiting af te stemmen, te documenteren en te controleren. Voor de overige balansrekeningen wordt aanbevolen dit in een redelijke termijn ná de periodeafsluiting te doen. Om het risico van volledigheid en autorisatie in te perken, wordt aangeraden de key-accounts te laten controleren door de Financial Operations manager van S&F en de overige balansrekeningen door een lijnmanager. Met deze aanbevelingen komen de manuele journaalposten en de balansafstemmingen op een betrouwbare wijze tot stand, waardoor betrouwbare financiële informatie wordt gewaarborgd. Hiermee wordt bijgedragen aan het optimaliseren van G&C.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingBedrijfseconomie-Den Bosch
AfdelingAFM Academie voor Financieel Management
PartnersMars Nederland B.V.
Datum2014-05-26
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk