De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Private kwaliteitsborging

Een onderzoek naar de invloes van het wetsvoorsel op het huidige proces binnen van Wanrooy Bouw & Ontwikkeling

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Private kwaliteitsborging

Een onderzoek naar de invloes van het wetsvoorsel op het huidige proces binnen van Wanrooy Bouw & Ontwikkeling

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit rapport is een compleet advies gegeven aan Van Wanrooij, om precies te weten wat er
nodig is om aan de nieuwe wetgeving te voldoen. Om het onderzoek vorm te geven zijn er
onderzoeksvragen opgesteld om toe te kunnen spitsen op het eindresultaat. Van Wanrooij is
voornamelijk bezig met het ontwikkelen en realiseren van grondgebonden woningen in de huuren
koopsector. Hier lag dan ook de focus voor de hoofdonderzoeksvraag. Het ministerie van
Binnenlandse Zaken werkt momenteel aan een nieuw wetsvoorstel dat het bouw– en
woningtoezicht de komende jaren gaat veranderen. De kern van dit wetsvoorstel is dat de
uitvoerende partij zijn eigen kwaliteit gaat vastleggen. Daarnaast moet deze partij kunnen
aantonen dat het volgens de bouwbesluit-eisen gerealiseerd is. In de toekomst zal dit huidige
toezicht vanuit de Overheid verdwijnen. Het traditionele toezicht valt niet helemaal weg, men
blijft waakzaam over welstand, ruimtelijke ordening en veiligheid van derden. Vanuit Van
Wanrooij bouw & ontwikkeling en wij als afstudeer duo is de volgende hoofdvraag ontstaan:
Wat is de betekenis van het nieuwe wetsvoorstel Private Kwaliteitsborging, voor het bouw &
ontwikkelproces van zelfontwikkelde grondgebonden woningen door Van Wanrooij? De
volgende deelvragen zijn afgeleid vanuit de hoofdvraag:
- Wat is de huidige werkwijze die de overheid voor de kwaliteit van het bouwen hanteert?
- Wat betekent het nieuwe wetsvoorstel Private kwaliteitsborging?
- Wat zijn de kwaliteitseisen binnen Van Wanrooij, in het ontwikkel- en bouwproces?
- Wat voor invloed heeft het nieuwe wetsvoorstel op de huidige werkwijze binnen Van
Wanrooij?
- Welke oplossing is er nodig om in het huidige proces om te kunnen gaan met het
nieuwe wetsvoorstel?
Om een compleet advies te kunnen leveren aan Van Wanrooij, is dit onderzoek als
adviesrapport uitgevoerd. Het doel is om te onderzoeken wat de nieuwe wetgeving inhoudt en
wat dat voor invloed heeft op het huidige proces binnen de organisatie. Door middel van field –
en deskresearch hebben wij onze informatie verkregen. In de toekomst kan het voorkomen dat
er extra kwaliteitscontroles moeten worden uitgevoerd en deze zullen op de juiste manier
moeten worden vast gelegd, wat bij een aantal controles nu nog niet het geval is. De volgende
resultaten zijn in het rapport verwerkt:
- Betekenis van het nieuwe wetsvoorstel;
- De huidige kwaliteit binnen van Wanrooij;
- Het wetsvoorstel in de praktijk.
De conclusies die uit het onderzoek zijn getrokken hebben betrekking op de deelvragen en zijn
verwerkt volgens de hierboven genoemde volgorde. Het bleek dat de gemeente niet over de
juiste kennis beschikt en in de praktijk weinig tot niets controleert, wat zo niet in de theorie
beschreven werd. Hierdoor vindt Minister Blok dat het toezicht van Publiek naar Private moet,
waardoor de eindgebruiker de bouwkwaliteit en bouwprestaties ook daadwerkelijk krijgt. Door
het Private toezicht verandert het huidige proces binnen Van Wanrooij en moeten er extra
kwaliteitscontroles worden uitgevoerd, buiten de vele controles die Van Wanrooij al uitvoerde.
Van Wanrooij zou op voorhand pilotprojecten kunnen gaan draaien, om ervaring op te doen.
Hierdoor zullen ook de werknemers meer bewust worden over het leveren van kwaliteit. Maar
ook door het huidige planningsprogramma verder toe te passen in samenwerking met
Woningborg als Private partij. Op deze manier kan Van Wanrooij op een zo efficiënt mogelijke
manier woningen blijven ontwikkelen en uitvoeren met het intrede nemen van het wetsvoorstel
Private kwaliteitsborging.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingBouwtechnische Bedrijfskunde-Tilburg
PartnerAvans Hogeschool
Datum2017-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk