De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Culture glue: Literatuurstudie en praktijkonderzoek naar het begrip voor culturele diversiteit en internationale solidariteit.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Culture glue: Literatuurstudie en praktijkonderzoek naar het begrip voor culturele diversiteit en internationale solidariteit.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit rapport wordt het onderzoek beschreven naar het versterken van het begrip voor culturele diversiteit en internationale solidariteit. Er is een literatuurstudie verricht en een praktijkonderzoek bij derdejaars leerlingen uit het middelbaar onderwijs gedaan. In totaal zijn er eenendertig leerlingen geïnterviewd. Drie maal vijf leerlingen in een groepsgesprek en zestien leerlingen individueel. In het onderzoek staat de volgende vraag centraal: In welke mate hebben leerlingen uit de derde klas van middelbare scholen begrip voor culturele diversiteit en internationale solidariteit en wat zijn aanknopingspunten om het begrip en de solidariteit te versterken?

Uit het onderzoek blijkt dat derdejaars middelbare scholieren over het algemeen weinig begrip hebben voor culturele diversiteit. Dit bevestigd de vooronderstelling die de projectgroep voorafgaand aan het onderzoek had. Het aanbod van programma's op de middelbare scholen met betrekking tot culturele diversiteit is minimaal te noemen. Programma's sluiten niet aan bij de belevingswereld van de leerlingen en het begrip voor culturele diversiteit wordt niet versterkt. Intercultureel contact kan bijdragen aan het versterken van het begrip voor culturele diversiteit mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Door middel van kennis over andere culturen begrijp je mensen afkomstig uit een andere cultuur beter en leer je jezelf op een respectvolle manier verhouden tot de ander. De kennis draagt bij aan het ontwikkelen van een houding van wereldburgerschap. De programma's rondom internationale thema's op middelbare scholen dragen over het algemeen niet bij tot het ontwikkelen van een houding van internationale solidariteit bij leerlingen. Er liggen nog veel mogelijkheden om middels schoolse programma's een gevoel van internationale solidariteit bij veel leerlingen te versterken.
Vanuit de resultaten zijn de leerlingen grofweg op te delen in drie groepen. De eerste groep leerlingen is geïnteresseerd in andere culturen en wil graag meer in contact komen met mensen die een andere culturele achtergrond hebben. De tweede groep bestaat uit leerlingen die onverschillig tegenover verschillende culturen staan. De derde groep is niet geïnteresseerd in andere culturen en heeft veel gevoelens van weerstand als het gaat om voor hen vreemde culturen.

Bij het ontwikkelen van programma's rondom dit thema is het belangrijk dat er differentiatie aangebracht wordt ten aanzien van de drie verschillende groepen leerlingen. Met het realiseren van differentiatie binnen het aanbod van de programma's op middelbare scholen is men beter in staat het programma af te stemmen op de specifieke groep leerlingen. Dit leidt er toe dat de leerlingen zich serieus genomen voelen en dat het programma beter aansluit. Om het begrip voor culturele diversiteit en internationale solidariteit te versterken dient er sprake te zijn van een noodzaak tot samenwerken, een relatief gelijke status in de situatie en een gemeenschappelijk doel. (Veldboer, 2007) Daarnaast is het belangrijk dat binnen het programma niet één culturele groep overheersend is en er sprake is van kleine groepen. Dit vanwege het feit dat men elkaar dan beter leert kennen. Bij het ontwikkelen van programma's rondom dit thema is het van belang om deze vorm te geven in een vrijwillige setting. Onder dwang leren over andere culturen werkt niet. Wel dient een programma gerelateerd te zijn aan school omdat de leerlingen anders niet deelnemen aan het programma. Daarom is er gekozen voor een project dat past binnen het concept van de maatschappelijke stage.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
PartnersAlice O, educatie in wereldperspectief
Jaar2008
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk