De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Reconstructie kruispunt 'bitswijk'te Uden

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Reconstructie kruispunt 'bitswijk'te Uden

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Binnen dit project worden twee voorzieningen ontworpen, namelijk voor het snelverkeer en het langzaam verkeer. Voor een goed verloop van het project, is besloten om deze keuze voor de voorzieningen te splitsen in twee beslismomenten. Er is eerst een ontwerpkeuze gemaakt voor het snelverkeer en de voorzieningen voor het langzaam verkeer zijn hierin ingepast.

De gemeente Uden heeft als eis dat de voorziening voor het snelverkeer een rotonde moet worden. Aan de hand van het programma meerstrooksrotonde-verkenner van provincie
Zuid-Holland is deze keuze onderbouwd. Hieruit komt naar voren dat een turborotonde de beste rotondevorm is voor kruispunt "Bitswijk".

Nadat de varianten voor het langzaam verkeer zijn opgesteld, worden zij getoetst aan twee multicriteria-analyses: technisch en sociaal. Deze analyses zijn opgesteld om aan de hand van uiteenlopende criteria tot een onderbouwde keuze te komen voor het uiteindelijke ontwerp. Na uitwerking van deze analyses, komt naar voren dat de analyses elk een andere voorkeursvariant hebben. Deze keuze blijkt te bestaan uit een viaduct of een tunnel.

Uit de technische analyse komt naar voren dat de variant twee tunnels met wijkende toeritten de voorkeur geniet, maar uit de sociale analyse komt juist naar voren dat een viaduct de voorkeur heeft. Om tot een definitief ontwerp te komen, worden de multicriteria-analyses samengevoegd tot één totale analyse.

Na het opstellen en uitwerken van de totale analyse is naar voren gekomen dat de variant twee tunnels met open middenconstructie de voorkeur heeft. Deze voorkeursvariant vormt, volgens de totale analyse, de beste oplossing voor een technisch en sociaal veilige ontwerp.
En daarom is besloten om deze variant uit te werken als definitief ontwerp.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingABCT Academie voor Bouwkunde en Civiele Techniek
PartnerGemeente Uden, afd stadsinrichting
Jaar2004
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk