De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Vriendschap

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit onderzoek komt het thema 'vriendschap' aan bod, met daarbij als onderzoeksvraag "Wat is vanuit de levensbeschouwelijke hoek gezien vriendschap?" Vanuit verschillende invalshoeken is er gekeken naar dit onderwerp om een antwoord te kunnen geven op verschillende vragen die een rol spelen binnen dit thema. Allereerst komt er een maatschappelijke deelvraag aan bod, in deze vraag wordt gekeken naar vriendschap in de huidige maatschappij. Binnen deze invalshoek komt digitale vriendschap aan bod, een soort vriendschap die momenteel erg actief is. Mensen komen steeds meer in contact via social media, zoals Facebook en Twitter. Maar hoe denken mensen nu echt over digitale vriendschap? Hoeveel waarde hechten mensen hieraan? Op verschillende universiteiten en in tijdschriften is hier onderzoek naar gedaan. 85% van de twintigers vindt persoonlijk contact gemoedelijker, tegenover 75% van de dertigers en veertigers. Hierbij komt ook dat mannen het belangrijker vinden dan vrouwen. Hierna wordt er aandacht besteedt aan een pedagogische deelvraag. In deze deelvraag wordt de visie van kinderen op vriendschap behandeld. Het gaat hierbij vooral om leerlingen binnen de leeftijdscategorie van 4 t/m 8 jaar. Er wordt een doorgaande lijn beschreven van de manier waarop kinderen per leeftijd een vriendschap zien. Als kinderen 4 of 5 zijn blijken ze iemand al snel als een vriend te beschouwen, terwijl een kind van 8 meer interesse en begrip toont in een ander. Om te bezien of bovenstaande theorie klopt heb ik een enquête afgenomen binnen mijn stagegroep (groep 4). Ik kan hieruit opmaken dat de kinderen (7/8 jaar) al meer interesse tonen in vriendschappen, maar iemand al wel snel als vriend zien wanneer deze dezelfde interesses heeft e.d. Als laatste wordt de levensbeschouwelijke deelvraag behandeld. Hierin wordt gekeken naar de Christelijke visie op vriendschap waarin onder andere de vriendschap met Jezus aan bod komt. Via internet ben ik op zoek gegaan naar verschillende uitspraken en tradities van Jezus met betrekking tot dit thema. Zo spreekt het Evangelie over onder andere samen blij zijn, leed delen, elkaar hulp geven en betrokken zijn. Meer informatie met betrekking tot bovenstaande deelvragen en de bijbehorende bronnen is te lezen in het onderzoek. Aan het einde van de bestudeerde theorie staat nog een uitgewerkt Bijbelverhaal rond het thema vriendschap, vervolgens is er een conclusie te lezen op het gehele theoretische deel en een reflectie op mijn eigen professionele identiteit. Behalve vanuit een theoretisch kader is er ook onderzoek gedaan in de praktijk. Binnen groep 4 zijn er 6 lessen gegeven rond het thema vriendschap. In de bijlage staan de voorbereidingen van de lessen, foto's, reflecties en feedback van de mentor. Verder staan er in de bijlage Bijbelteksten die zijn gebruikt voor het onderzoek en materialen die zijn gebruikt voor het kunnen geven van de lessen.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingPABO Academie voor Pedagogisch Onderwijs
PartnersBasisschool de Meulenrakkers
Datum2012-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk