De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Beweegredenen van de prostituant

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Beweegredenen van de prostituant

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De positie van prostituees in Nederland is kwetsbaar. Zij vormen een gestigmatiseerde groep. Dit wordt mede veroorzaakt door de misstanden in de seksbranche en het maatschappelijk taboe dat rust op prostitutie. Uit onderzoek blijkt dat prostituanten geen seks willen met een prostituee die haar werk niet vrijwillig verricht. Toch weerhoudt het de meeste prostituanten niet om soms toch gebruik te maken van de seksuele dienstverlening, niet wetende of dit op vrijwillige basis gebeurt. De behoefte aan betaalde seks is dan dus schijnbaar groter dan de eventueel onvrijwillige positie van de prostituee.
Maar waar bestaat deze behoefte dan uit en welke beweegredenen zitten erachter? Gedurende dit onderzoek werd er een antwoord gezocht op deze vragen.

Tijdens het onderzoek is er gebruikt gemaakt van verschillende methoden. De Q-methodologie stond centraal. Dit is een methode die gebruikt wordt om erachter te komen welke meningen, ervaringen enzovoorts er heersen over een bepaald onderwerp, in dit onderzoek de beweegre-denen van een prostituant om voor betaalde seks te kiezen.
Daarnaast is er gebruik gemaakt van andere onderzoeksmethoden, namelijk literatuuronderzoek, een online vragenlijst en interviews. Deze methoden werden gebruikt om een antwoord te vinden op de deelvragen en op de probleemstelling. Ook werden er statements, ofwel uit-spraken verzameld voor de Q-set, wat een onderdeel is van de Q-methodologie.

Wat vooral naar voren komt is dat de beweegredenen van prostituanten zeer uiteenlopen. Natuurlijk willen zij allen seks, maar daarnaast hebben zij ook andere beweegredenen die hen drijven om voor betaalde seks te kiezen. Concluderend kan worden gezegd dat er geen typische prostituant is: ze zijn niet over een kam te scheren. Toch zijn er wel een aantal overeenkom-sten wat betreft hun beweegredenen. Hiervan is een profiel opgesteld. In dit profiel komt bij-voorbeeld naar voren dat prostituanten erg letten op het uiterlijk van een prostituee.

Een aanbeveling die wordt gedaan bestaat uit het geven van bijeenkomsten voor studenten van Sociale Studies, waarin de prostituant centraal staat. Een andere aanbeveling is gericht op de sekswerkers binnen Terecht en hun trajectbegeleiders. Inspelen op de verschillende behoeften van de prostituanten is waar het in de aanbeveling omgaat. Een derde aanbeveling is vervolgonderzoek, met behulp van de Q-set.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
Expertisecentrum Veiligheid
LectoraatLectoraat Integrale Veiligheid
PartnersAvans Hogeschool Expertisecentrum Veiligheid
Datum2015-07-09
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk