De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Competentieprofielen: Klaar voor de toekomst

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Competentieprofielen: Klaar voor de toekomst

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Aanleiding voor dit afstudeerproject was dat de competentieprofielen bij Océ Nederland toe waren aan een update. Veel van de bestaande competentieprofielen waren sinds de invoering van competentiemanagement omstreeks 2002 niet meer herzien en inmiddels zijn de organisatie en de omgeving dusdanig verandert dat ook de competentieprofielen aangepast dienen te worden.

Dit brengt de volgende centrale doelstelling met zich mee:
'Het transformeren en actualiseren van de huidige competentieprofielen, waarbij de competenties die als kritische succesfactoren gelden de kern vormen van het herziene competentieprofiel'.

Naast het herzien en herschrijven van de bestaande competentieprofielen is er ook een adviesrapport opgesteld met daarin conclusies en aanbevelingen. Deze conclusies en aanbevelingen zijn tot stand gekomen na het stellen van de volgende deelvragen:
• Hoe ziet de organisatie van Océ Nederland B.V. eruit?
• Op welke manier en in welke richting verandert de organisatie van Océ Nederland en haar omgeving?
• Welke competenties worden als kritische succesfactoren voor het welslagen van de functie gezien?
• Wat is de huidige stand van zaken met betrekking tot de competentieprofielen?
• Wat is de gewenste situatie met betrekking tot de competentieprofielen?
• Op welke manier kunnen de nieuwe competentieprofielen meegaan in een veranderende organisatie en omgeving?
• Wat is de relatie tussen de competentieprofielen en andere personeelsinstrumenten?
• Op welke wijze kunnen de nieuwe competentieprofielen worden geïmplementeerd?
• Hoe ziet de toekomst van competentiemanagement eruit?

Deze deelvragen hebben inhoud gekregen door literatuuronderzoek, benchmark4 bij andere organisaties en door interviews met managers en medewerkers binnen Océ Nederland.

De belangrijkste conclusies die uit de deelvragen naar voren zijn gekomen zijn:
• Océ Nederland heeft te maken met constante veranderingen in de organisatie en omgeving waardoor het voor het uitvoeren van de personeelstaken cruciaal is om competentieprofielen actueel te houden.
• Gedragscompetenties5
• Veel competentieprofielen bij Océ Nederland zijn verouderd en niet meer actueel. Hierdoor staan momenteel competenties opgenomen in de profielen die niet meer met de praktijk overeenkomen. zijn van cruciaal belang, omdat zij in grote mate bepalen of een functiehouder al dan niet succesvol zal zijn in zijn/haar functie(groep).
• Veel competentieprofielen zijn te uitgebreid. De profielen bestaan uit teveel competenties. Hierdoor is het lastig om gericht te kunnen werven, selecteren, beoordelen, belonen en ontwikkelen.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingAMB Academie voor Management en Bestuur
PartnersOcé Nederland BV
Datum2010-10
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk