De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Bloedkweek antimicrobial susceptibility testing bacterial cell count monitoring

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Bloedkweek antimicrobial susceptibility testing bacterial cell count monitoring

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Tijdens het vierde leerjaar van de opleiding Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek te Breda is een afstudeerstage uitgevoerd bij Stichting PAMM te Veldhoven. Deze afstudeerstage is uitgevoerd ter afronding van de opleiding.
Patiënten met een sepsis zijn ernstig ziek en hebben een grote kans om in korte tijd te overlijden. Een snelle gevoeligheidsbepaling voor deze patiënten is essentieel. Het doel van de afstudeeropdracht is onderzoek te doen naar bacterial cell count monitoring m.b.v. flowcytometrie als methode voor de gevoeligheidsbepaling op positieve bloedkweken.
Nadat de BacT/ALERT een positieve melding gaf werd van de bloedkweek een Gram preparaat gemaakt om te kijken of er stafylokokken of Gram negatieve staven in zaten. Vervolgens werd de bloedkweek gecentrifugeerd, verdund met MH bouillon en toegevoegd aan een antibiotica reeks en de positieve controle. Deze werden vervolgens verdeeld over verschillende tijdsreeksen. t0 werd meteen gemeten met de Sysmex UF-1000i flowcytometer en de andere tijdsreeksen werden in een stoof van 37°C gezet. t30 werd na 30 minuten en t60 na 60 minuten etc uit de stoof gehaald en gemeten met de UF-1000i. Vervolgens werd alle data geanalyseerd met drie gouden standaarden, verschillende cut off’s en essential- en categorial agreement.
Uit het onderzoek bleek dat stafylokokken te vaak onbetrouwbare resultaten gaven tijdens het meten met de UF-1000i. Zo werden er abnormale rode bloedcellen, gisten en spermacellen gemeten waarvan onwaarschijnlijk is dat dit daadwerkelijk in de monsters zat. Ook groeide bij veel stafylokokken de positieve controle niet of nauwelijks waardoor de resultaten van de metingen onbetrouwbaar werden. Stafylokokken zijn daarom niet verder meegenomen in het onderzoek.
In totaal zijn er 59 positieve bloedkweken onderzocht. Uit 9 positieve bloedkweken zijn stafylokokken geïsoleerd en uit 50 positieve bloedkweken zijn Gram negatieve staven geïsoleerd. Uit één bloedkweek zijn twéé soorten Gram negatieve staven geïsoleerd waardoor het totaal 51 geïsoleerde Gram negatieve staven is uit 50 positieve bloedkweken.
Om een MIC bepaling uit te voeren bleek de VITEK het beste als referentie methode met cut off C; er is binnen één concentratie bij het volgende tijdsstip maximaal 10% groei of afname op t120. De essential agreement is 98% en aanvaardbaar volgens U.S. Food and Drug Administration. Deze methode reduceert de tijd om een MIC bepaling op bloedkweken uit te voeren met 85-89% t.o.v. van de klassieke methode. Om een S-I-R interpretatie uit te voeren op positieve bloedkweken met Gram negatieve staven bleek de e-test het beste als referentie methode met cut off C die ook op t120 wordt afgelezen. De categorial agreement is 96% en heeft 25% very major errors. Volgens U.S. Food and Drug Administration is dit niet aanvaardbaar omdat het aantal very major errors ≤1,5% moet zijn.
Stafylokokken geven onbetrouwbare resultaten. Onderzoek voor een voorbehandelingsstap wordt aangeraden. Met bacterial cell count monitoring kan betrouwbaar een MIC bepaling uitgevoerd worden op positieve bloedkweken met Gram negatieve staven maar geen betrouwbare S-I-R interpretatie.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingBiologie en Medisch Laboratoriumonderzoek-Breda
AfdelingATGM Academie voor de technologie van Gezondheid en Milieu
PartnersStichting PAMM
Datum2013-05-24
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk