De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Wij horen er ook bij!

Onderzoek in hoeverre naastbetrokkenen van cliënten meer betrokken kunnen worden in de hulpverlening van RIBW

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Wij horen er ook bij!

Onderzoek in hoeverre naastbetrokkenen van cliënten meer betrokken kunnen worden in de hulpverlening van RIBW

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Bij RIBW Midden-Brabant staat het betrekken van naasten van de cliënt hoog in het vaandel. RIBW Midden-Brabant wil naastbetrokkenen meer betrekken bij het hulpverleningsproces en bij het leven van de cliënt. In 2011 is een nieuwe modelregeling door de GGZ samengesteld met criteriapunten waar een GGZ(gerelateerde) instelling aan moet voldoen, gekeken naar het betrekken van naastbetrokkenen in de hulpverlening. Dat zijn punten die zich richten op de bejegening van de familie, het familiebeleid in de structuur van de GGZ organisatie, de familieraad, familievertrouwenspersoon en een aanvulling op de klachtenregeling cliënten voor familie. RIBW Midden-Brabant hanteert de beleidsnotitie die gerelateerd is aan de modelregeling van de GGZ die in 2004 is uitgebracht. Deze beleidsnotitie is niet meer actueel. In de modelregeling van de GGZ die samengesteld is in 2011 staat dat de vernieuwde criteriapunten binnen twee jaar doorgevoerd moeten worden bij GGZ(gerelateerde) instellingen en dus ook bij RIBW Midden-Brabant.

Uit een oriënterend gesprek met de staffunctionaris blijkt dat persoonlijk begeleiders, cliënten en naastbetrokkenen contact hebben met elkaar maar dat het geheel ligt aan de personen zelf hoe ze daar invulling aan geven. Het blijkt dan ook dat naastbetrokkenen momenteel niet voldoende betrokken worden in het hulpverleningsproces van de cliënten binnen RIBW Midden-Brabant. Hieruit komt de hoofdvraag tot stand:

'Hoe kunnen de naastbetrokkenen van cliënten in de hulpverlening van RIBW Midden-Brabant uit de regio's Tilburg en Oisterwijk meer betrokken worden?'

In het onderzoek staat de beleving centraal, wat betekent dat onder andere halfgestructureerde interviews met open vragen zijn afgenomen. In dit onderzoek zijn verschillende partijen van belang. Namelijk de naastbetrokkenen, cliënten, persoonlijk begeleiders en de gedragswetenschapper. Zij hebben allemaal een eigen visie. Binnen dit onderzoek is gebruik gemaakt van halfgestructureerde interviews. De interviews zijn bij 28 respondenten afgenomen en dit is binnen drie teams gedaan in de regio's Tilburg en Oisterwijk. Binnen elk team zijn drie persoonlijk begeleiders, drie cliënten en drie naastbetrokkenen geïnterviewd. Daarnaast is ook de gedragswetenschapper geïnterviewd. Om de deelvragen te beantwoorden is naast de antwoorden uit de praktijk, ook literatuuronderzoek gedaan.

Van alle respondenten geeft 57% aan dat er een samenwerking in de triadevorm (persoonlijk begeleider, naastbetrokkene en cliënt) plaats vindt. Geconcludeerd kan worden dat hier verandering in gebracht moet worden. Uit de interviews komt naar voren dat de persoonlijk begeleider momenteel voornamelijk uitgaat van de cliënt tijdens de hulpverlening. Volgens 39 % van alle respondenten kunnen persoonlijke begeleiders dit aanpassen door duidelijke afspraken te maken met de naastbetrokkenen en cliënten en door deze afspraken duidelijk te rapporteren.
Op de hoofdvraag kan beantwoord worden dat naastbetrokkenen in de hulpverlening van RIBW Midden-Brabant uit de regio's Tilburg en Oisterwijk op verschillende manieren betrokken kunnen worden. Dit kan door middel van informatie(avonden) en persoonlijk contact met de persoonlijk begeleiders. Van de 28 geïnterviewden geeft 46% aan dat zij denken dat door middel van informatie naastbetrokkenen meer betrokken kunnen worden. En 39% van de respondenten geeft aan dat persoonlijk contact met de persoonlijk begeleiders hierbij helpt. Het voorzien van informatie scoort hiermee het hoogst als antwoord op de hoofdvraag. Echter is het wel zo dat de informatie verschillende vormen kan aannemen. Voorbeelden die zijn genoemd door de respondenten zijn brochures, evaluatiegesprekken en informatie avonden.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
PartnersRIBW Midden-Brabant
Datum2012-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk