De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Gezocht : vrije tijd!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Gezocht : vrije tijd!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Probleemstelling
"Wat is de behoefte van mensen met een autismespectrum stoornis, in de leeftijd van 16 tot 40 jaar, op het gebied van vrijetijdsbesteding in Noordoost Brabant?"

Aan de hand van deze probleemstelling hebben wij in overleg met het Regionaal Samenwerkingsverband Autisme Noordoost Brabant, een doelstelling geformuleerd:

"Binnen 15 weken geven wij een advies aan het Regionaal Samenwerkingsverband Autisme Noordoost Brabant over de behoefte aan vrijetijdsbesteding, van mensen met een autismespectrum stoornis, in de leeftijd van 16 tot 40 jaar."

Probleemanalyse
Door middel van het probleem; behoefte aan vrijetijdsbesteding van mensen met een autismespectrum stoornis, te belichten op verschillende niveaus hebben wij de probleemstelling geanalyseerd. Naar voren komt dat vrijetijdsbesteding van mensen met een autismespectrum stoornis, in de leeftijd van o.a. 16 tot 40 jaar, een complex probleem is dat samenhangt met een aantal factoren, namelijk: begeleiding, zelfstandigheid, fases en vraaggericht werken. Dus problemen op zowel micro - meso - en macroniveau.

Onze visie is dat het probleem ten grondslag ligt aan een aantal factoren:
- Er is geen adequate begeleiding van vrijwilligers.
- Er is niet genoeg tijd in de zorg, om zich op vrijetijdsbesteding te richten.
- Er is geen goede afstemming, door de vermaatschappelijking.

Onderzoeksmethode
Wij hebben er voor gekozen zowel kwalitatief als kwantitatief onderzoek te doen. Dit wordt ook wel triangulatie genoemd.
"Bij triangulatie kunnen kwalitatieve en kwantitatieve methoden worden gecombineerd. Triangulatie zorgt er voor dat je een onderzoeksvraag van verschillende kanten kunt belichten. Het verhoogt de kwaliteit van je onderzoeksresultaten."
(Verhoeven, N. (2007²).
Hier hebben wij voor gekozen omdat wij eerst informatie in wilden winnen door interviews. Aan de hand van die informatie hebben wij enquêtes opgesteld. Door dit te doen verhogen wij dus de kwaliteit van onze onderzoeksresultaten.

Aanbevelingen
Aan de hand van de onderzoeksgegevens trekken wij conclusies en doen wij aanbevelingen aan het Regionaal Samenwerkingsverband Autisme Noordoost Brabant. We zullen onder andere ingaan op:
- De behoefte aan fitness en zwemmen. Onze aanbeveling hierbij is dat er meer vaste groepen moeten komen voor sporten als deze waarbij de cliënt individueel sport, maar een vaste groep heeft waar hij ook sociale contacten kan opdoen.
- Vaste begeleiding. Vaste begeleiding en een vaste groep zijn belangrijk voor mensen met een autismespectrum stoornis. Ook het eerste contact maken blijkt moeilijk te zijn. Hier moet meer begeleiding in komen.
Wij denken dat het per cliënt afhankelijk is of hij / zij de gehele activiteit begeleiding nodig heeft. Het is wel voor bijna alle cliënten belangrijk dat zij begeleiding krijgen in het maken van het eerste contact. Voor meer aanbevelingen, zie het kopje 'Aanbevelingen'.
Zowel cliënten als cliëntvertegenwoordiger hebben aangegeven dat onder begeleiding van vrijetijdsbesteding vaak te weinig kennis is over autisme.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
PartnersRegionaal Samenwerkingsverband Autisme Noordoost Brabant
Jaar2008
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk