De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Autisme vs.Maatschapij

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Autisme vs.Maatschapij

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit eindverslag bevat een beschrijving van het kwalitatief onderzoek dat is verricht ten behoeve van de dagbehandeling van het Dr. Leo Kannerhuis Brabant. Dit eindverslag is ontwikkeld door twee vierdejaarsstudenten van de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening.

Op de dagbehandeling van het Dr. Leo Kannerhuis Brabant merken de medewerkers dat de uitstroom van cliënten naar een vervolgplek de nodige problemen oplevert. Het aanbod van vervolgplekken voor de cliënten van de dagbehandeling is schrijnend. Dit signaal heeft te maken met verschillende aspecten. Deze aspecten zijn gedurende het onderzoek nader onderzocht. De probleemstelling die in dit onderzoek centraal staat luidt als volgt:
'Hoe sluit de vraag van de cliënten van de dagbehandeling van het Dr. Leo Kannerhuis Brabant in de laatste fase van de behandeling aan bij het huidige maatschappelijk aanbod?'

Het onderzoek richt zich op de dagbehandeling van het Dr. Leo Kannerhuis Brabant in Goirle. ‘De dagbehandeling is gericht op het weer op gang krijgen van een vastgelopen ontwikkeling binnen de daginvulling van jongeren’ (Dr. Leo Kannerhuis Brabant, z.d.).
Binnen de dagbehandeling wordt gewerkt aan het weer in beweging krijgen van de verstoorde ontwikkeling binnen werk, dagbesteding of school van jongeren met autisme. Het behandeltraject heeft een duur van anderhalf jaar. Na deze anderhalf jaar dienen de jongeren uit te stromen naar een vervolgplek.
De populatie van het onderzoek bestaat uit alle medewerkers van de dagbehandeling van het Dr. Leo Kannerhuis Brabant. Al deze medewerkers staan direct in verband met werkzaamheden omtrent de dagbehandeling. Daarnaast ervaren deze medewerkers problemen in de uitstroom van cliënten. Om een antwoord te kunnen geven op de probleemstelling is er onderzoek verricht middels bureauonderzoek, literatuuronderzoek en praktijkgericht onderzoek.

Uit het onderzoek blijkt dat door de veranderingen in de huidige maatschappij de verantwoordelijkheden van de cliënt en zijn systeem zullen toenemen. Voor de dagbehandeling liggen mogelijkheden in het betrekken van ouders/verzorgers bij het uitstroomtraject. Daarnaast wordt er bij de uitstroom geen gebruik gemaakt van het netwerk van de cliënt. Onder het netwerk van de cliënten worden familie, vrienden, kennissen en andere betrokkenen verstaan. Het zoeken naar uitstroommogelijkheden in het netwerk sluit aan bij de verschuiving van verantwoordelijkheden in de maatschappij.
De behandeling wordt aangepast op de individuele ondersteuningsbehoeften van de cliënt. Er liggen kansen in het verkleinen van de overgang van de dagbehandeling naar een vervolgplek. Op de dagbehandeling wordt het voor cliënten heel klein en veilig gehouden. Cliënten van de dagbehandeling hebben deze veiligheid vaak nodig, maar de meeste vervolgplekken kunnen dit niet bieden.
Op de dagbehandeling bestaat geen eenduidige richtlijn voor het geven van een overdracht. Daarnaast wordt er, door een tekort aan Diagnose Behandel Combinatie (DBC) uren, weinig tot geen nazorg geboden. Uit het onderzoek blijkt dat nazorg een positieve bijdrage levert aan een duurzame plaatsing op een vervolgplek (Dijk & Rodenburg, 2001).
Daarnaast blijkt dat de vraag van cliënten van de dagbehandeling vaak niet reëel is waardoor de vraag in eerste instantie niet aansluit op het maatschappelijk aanbod. Jongeren met autisme hebben vaak geen duidelijk beeld van hun eigen capaciteiten, mogelijkheden en beroepsperspectieven (Clijssen, Van Lieverloo, Mathijssen & Schoots, 2007).
Als laatste toont het onderzoek aan dat er mogelijkheden liggen in het creatief omgaan met uitstroom. Door innovatief om te gaan met de uitstroom kunnen er vervolgplekken gecreëerd worden voor cliënten. De dagbehandeling van het Dr. Leo Kannerhuis Brabant is een vrij nieuwe organisatie, die bezig is om zichzelf te vestigen in de regio. Van nature is dit een proces waarin organisaties naar binnen zijn gericht. Momenteel is het maatschappelijk krachtenveld dusdanig in beweging dat de dagbehandeling zich tegelijkertijd zal moeten heroriënteren over hoe de doelgroep vandaag de dag bediend kan worden.

Aan de hand van de hierboven genoemde conclusie zijn er een aantal aanbevelingen geformuleerd. Eén daarvan is om ouders/verzorgers meer te betrekken in het uitstroomtraject van cliënten op de dagbehandeling van het Dr. Leo Kannerhuis Brabant.
Nadat dit onderzoek is afgerond zal er een adviesrapport geschreven worden dat gericht is aan de dagbehandeling van het Dr. Leo Kannerhuis Brabant. Dit adviesrapport zal als aanvulling dienen op verschillende documenten van de intern traject begeleider om de uitstroom passend te laten verlopen.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingSociaal Pedagogische Hulpverlening-Den Bosch
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
PartnersDr. Leo Kannerhuis Brabant
Datum2014-06-02
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk