De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Jongensprostitutie : Geld maakt nog niet gelukkig!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Jongensprostitutie : Geld maakt nog niet gelukkig!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In de afgelopen jaren is er in Nederland veel aandacht besteed aan preventie t.a.v. loverboys en meisjesslachtoffers. De bekendheid met deze problematiek is groot.
Vanuit de grote steden Amsterdam en Rotterdam komen signalen dat, sinds het open gaan van de grenzen naar Oost Europa, jongens steeds vaker slachtoffer worden van prostitutie / mensenhandel.
De contactpersonen bij Divers Welzijnsonderneming hebben het vermoeden dat deze slachtoffers ook voorkomen in Brabant, maar mede doordat deze jongens zichzelf niet zien als slachtoffer, is deze doelgroep tot nu toe nog onzichtbaar en mede daardoor ook onbereikbaar.
Naar aanleiding van dit gegeven is onze afstudeeropdracht ontstaan.

In overleg met de opdrachtgever en met de opleiding zijn we gekomen tot drie deelopdrachten:
Allereerst zal een uitgebreide beschrijving worden gegeven van de eerste deelopdracht; de (on)bekendheid in Brabant met jongensprostitutie.
Dan volgt de beschrijving van de tweede deelopdracht; de profielschets.
Het gaat hier om twee profielschetsen, één profielschets van de zogeheten 'bijverdieners' en één profielschets van de zogeheten 'gelukzoekers'.
Daarna zal de derde deelopdracht worden beschreven; de signaleringslijst. Dit is een lijst waarin signalen zijn opgenomen die (kunnen) duiden op jongensprostitutie. Deze signaleringslijst is opgesteld door de heer Paul van Gelder in 1995, maar nog steeds van toepassing. Er is hieraan een beschrijving toegevoegd van de manier waarop de signaalgevoeligheid van tiener- en jongerenwerkers vergroot kan worden.

Tot slot volgt een beschrijving van het eindproduct; richtlijnen voor een methodiek, gericht op de twee groepen jongensprostitués, de 'bijverdieners' en de 'gelukzoekers', in het kader van primaire preventie, contactlegging en hulpverlening. Deze richtlijnen hebben betrekking op het signaleren van de slachtoffers, de stappen in de aanpak en uiteindelijk kan dit leiden tot eventueel contact met andere hulpverleningsinstellingen.

Tijdens dit onderzoek hebben we gebruik gemaakt van verschillende onderzoeksmethoden; literatuuronderzoek, enquêtes, vragenlijsten, diepte-interviews en ook hebben we zelf een vorm van veldonderzoek uitgevoerd, door middel van observatie.
Zowel bij de onderzoeksopdrachten, als bij het eindproduct wordt duidelijk omschreven welke onderzoeksmethoden we hebben gehanteerd en waarom we hiervoor hebben gekozen.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
PartnersDivers Welzijnsonderneming
Jaar2008
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk