De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Van de nieuwe stempel

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Van de nieuwe stempel

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Naar verwachting zijn er in 2040 meer dan vier miljoen 65-plussers in Nederland. Niet alleen het aantal senioren neemt toe, maar ook de eigenschappen veranderen ten opzichte van de huidige senioren. De aankomende senioren staan nog midden in het leven en willen langer participeren in de wijk en maatschappij. Doordat de lange tijd tussen werk en afhankelijkheid wordt er gesproken van een nieuwe levensfase: de tweede adolescentie (2006, Kees Knipscheer). Deze aanleiding heeft geleid tot de volgende probleemstelling: 'Wij veronderstellen dat bij vergrijzing van bestaande stedelijke wijken aanpassingen nodig zijn om de wijk leefbaar te houden voor de aankomende senior.' Het betreft een exploratief onderzoek, gericht op het verkennen van vergrijzing in relatie met de leefomgeving. Het vormt de basis voor een model om de leefbaarheid voor aankomende senioren te toetsen. Door vervolgonderzoek kan dit model worden opgesteld. Uit het onderzoek blijkt dat er aanpassingen nodig zijn om wijken leefbaar te houden voor de aankomende senior. De volgende factoren hebben invloed op de leefbaarheid: veilige omgeving, woning, voorzieningen/woonservicezone, openbare ruimte en contacten onderhouden. Deze factoren zijn nog verder onder te verdelen. Om de leefbaarheid in bestaande situaties te toetsen, zijn twee praktijkcases uitgewerkt. Uit deze cases bleek dat woningtype (woning), infrastructuur (openbare ruimte) en ontmoetingsruimten en activiteiten (contacten onderhouden) aandacht vereisten. Wat betreft woningtype bleek er een mismatch tussen vraag en aanbod te zijn, de aankomende senioren willen wonen in kleinschalige nultredenwoningen en niet in seniorencomplexen. De infrastructuur dient over dusdanige kwaliteit te beschikken dat de aankomende senioren er in kunnen blijven participeren. Hierbij zijn vooral de looproutes en rustpunten tussen woning en voorzieningen belangrijk. De huidige ontmoetingsruimten en activiteiten sluiten niet aan bij de wensen van de aankomende senioren. Deze doelgroep kent grote verschillen met de huidige senioren. Daarnaast blijkt niet alleen het activiteitenaanbod maar ook de aantrekkelijkheid van de ruimten invloed te hebben. Dit bepaalt of de aankomende senioren naar de ruimten komen.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingAB&I Academie voor Bouw en Infra
Datum2012-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk