De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Transformatie voormalig Sint Annaschool te Tegelen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Transformatie voormalig Sint Annaschool te Tegelen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

De aanleiding voor het doen van dit onderzoek “Transformatie van de voormalige Sint Annaschool” is de grote
leegstand van gebouwen. Ze voldoen niet meer aan de huidige eisen van de samenleving en komen hierdoor
leeg te staan. Daarom is er contact gelegd met de gemeente Venlo die over meerdere leegstaande panden
beschikt waar tot op heden nog geen invulling voor is gevonden. Tussen deze drie panden is zoals al eerder
vermeld een afweging gemaakt, waarna er gekozen is voor de voormalige Sint Annaschool te Tegelen.
Het doel van dit onderzoek is om een concreet plan te maken voor de gemeente Venlo. Dit onderzoek geeft (de
gemeente Venlo) een beeld/impuls wat zoal mogelijk is met de voormalige Sint Annaschool. In de
onderzoeksvraag is de volgende vraag gesteld: Welke technische mogelijkheid biedt de voormalige Sint
Annaschool te Tegelen, zodat het pand duurzaam (≥ energielabel A++) getransformeerd kan worden en het
voldoet aan de wensen en eisen van (toekomstige) eigenaar en gebruikers? Met behulp van dit onderzoek
heeft de gemeente extra informatie waarmee ze makkelijker op zoek kunnen gaan naar potentiële
investeerders.
Om deze onderzoeksvraag goed te kunnen beantwoorden zijn een drietal onderzoeken gedaan, namelijk het
gebruikersonderzoek, een gebouwanalyse en een duurzaamheidsonderzoek. In het gebruikersonderzoek is op
basis van locatie, gebouweigenschappen, maatschappelijke vraag en gemeentelijke visies gekozen voor één
persoonswoningen voor ouderen (extramuralisering). Deze woningen zijn er op ingericht om ouderen langer in
hun eigen woning te kunnen laten wonen, zonder dat zij hoeven te verhuizen wanneer zij een zorgvraag
krijgen. Ten behoeve van deze doelgroep is een programma van eisen opgesteld met onder andere de eis dat
het gebouw rolstoel geschikt is. De nieuwe woningen zijn verdeeld over de bestaande lokalenstructuur van de
voormalige Sint Annaschool wat resulteert in 16 woningen. De 8 woningen op de verdiepingsvloer krijgen een
extra individuele ruimte op de zolder welke bereikbaar is via een trap in hun woning.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingBouwkunde-Tilburg
AfdelingAB&I Academie voor Bouw en Infra
PartnersGemeente Venlo
Datum2014-06-11
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk