De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

’Cliënten in hun eigen kracht’’

Een onderzoek naar de behoeften en bezwaren van de cliënten van Pauwer voor het gebruik van collectieve voorzieningen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

’Cliënten in hun eigen kracht’’

Een onderzoek naar de behoeften en bezwaren van de cliënten van Pauwer voor het gebruik van collectieve voorzieningen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Met de komst van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) is er veel veranderd in de zorgwereld. Dit geldt ook voor Pauwer, de opdrachtgever van dit onderzoek. Pauwer is een organisatie die zorg biedt aan mensen met een lichamelijke beperking en mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

Door de komst van de WMO is het zaak dat de zorg anders georganiseerd gaat worden. Pauwer wil dit doen aan de hand van collectieve voorzieningen. Maar is hier wel behoefte aan bij de cliënten van Pauwer? en zo ja, aan welke voorwaarden moet deze collectieve voorziening dan voldoen zodat de cliënten er ook gebruik van gaan maken? Hier is de volgende onderzoeksvraag uit voort gekomen:
‘’Aan wat voor collectieve voorziening hebben de cliënten van Pauwer behoefte om hun zelfredzaamheid te vergroten en wat is er nodig om gebruik te maken van een collectieve voorziening?’’

Voor dit onderzoek is er gebruik gemaakt van de kwalitatieve onderzoeksmethode. Om de hoofdvraag te kunnen beantwoorden is er gebruik gemaakt van interviews en vragenlijsten. Door middel van de interviews zijn er medewerkers van de ambulante hulpverlening en medewerkers van dagbesteding bevraagd. De vragenlijsten zijn opgesteld voor en ingevuld door de cliënten. Uit de interviews kwam naar voren dat de medewerkers denken dat cliënten van Pauwer wel behoefte hebben aan een collectieve voorziening maar dat ze moeite zullen hebben met het gebruik. Daarnaast zal de collectieve voorziening aan een aantal randvoorwaarden moeten voldoen. Uit de interviews met de medewerkers bleek dat zij de volgende voorwaarden belangrijk vinden: prikkelarm, vaste medewerkers op de collectieve voorziening, invalidetoilet, rolstoelvriendelijk, en flexibele openingstijden. Uit de vragenlijsten bleek dat de meeste cliënten behoefte hebben aan een collectieve voorziening. Een paar cliënten geven aan dat het teveel prikkels met zich meebrengt om naar een collectieve voorziening te gaan. De groep cliënten die dagbesteding krijgt heeft graag een inlooppunt op een dagbestedingsvoorziening en cliënten met ambulante hulpverlening zien graag een algemeen inlooppunt. Als laatste benoemen de cliënten dat zij rolstoelvriendelijk, vaste medewerkers op de collectieve voorziening, duidelijke en flexibele openingstijden, een gezellige ruimte en laagdrempeligheid belangrijke randvoorwaarden vinden.

Op basis van deze resultaten is er zowel een inlooppunt op een dagbestedingsvoorziening als een algemeen inlooppunt aanbevolen. De cliënten kunnen hier terecht met hun vragen en voor een praatje maar er zullen ook themamiddagen en -avonden georganiseerd worden. Tot slot zijn er aanbevelingen gedaan rondom de cliënten. Cliënten moeten betrokken worden in het proces van de collectieve voorzieningen, ze moeten gemotiveerd worden om gebruik te maken van de collectieve voorziening en er moet samen met de cliënten geëvalueerd worden om de collectieve voorziening te optimaliseren.

Voor beide collectieve voorzieningen is één implementatieplan opgesteld, zodat Pauwer handvatten heeft voor het opzetten van een collectieve voorziening.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASB Academie voor Sociale Studies Breda
PartnerAmarant Groep Pauwer
Datum2016-06-16
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk