De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Deskundigheidsbevordering van vrijwilligers

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Deskundigheidsbevordering van vrijwilligers

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Binnen Visio de Vlasborch lag de vraag of de vrijwilligers behoefte hadden aan scholing. Naar aanleiding van het driejaarlijkse tevredenheidsonderzoek, het veranderde vrijwilligersbeleid en een gestopte samenwerking binnen de gemeente Vught, werd er onderzoek gedaan naar de deskundigheidsbevordering van vrijwilligers.
De ontwikkelde onderzoeksvraag is ‘Op welke manier kan de deskundigheid van de vrijwilligers binnen Visio de Vlasborch worden bevorderd met betrekking tot begeleiding van de cliënten?’
De deelvragen hierbij zijn;
- Wat zijn de huidige ontwikkelingen van de maatschappij over professionalisering van vrijwilligers? En hoe zie je dit terug binnen Visio de Vlasborch?
- Welke behoefte speelt er wat betreft de ontwikkeling van de vrijwilligers gekeken vanuit vrijwilligers, cliënten en medewerkers van Visio de Vlasborch? En welke ontwikkeling is noodzakelijk?
- Wat doen andere locaties van Koninklijke Visio en andere organisaties op het gebied van ontwikkeling van hun vrijwilligers?
- Welke scholing wordt er op dit moment geboden binnen Visio de Vlasborch? En hoe wordt deze ervaren door vrijwilligers, cliënten en medewerkers?
Aan de hand van de deelvragen zijn verschillende topics ontwikkeld. De volgende topics staan centraal tijdens het onderzoek: huidige aanbod, belang van vrijwilliger, ervaring met/van vrijwilligers, deskundigheidsbevordering, behoeftes rondom.., wensen rondom.., noodzakelijkheid, ontbreken van.., vertrouwen en onzekerheid in handelen, vrijwilligersbeleid, maatschappelijke veranderingen, Vlasborchmethode en communicatie.
Onder de verschillende onderzoeksgroepen is aan de hand van bovenstaande topics onderzoek gedaan naar de scholingsbehoefte onder de vrijwilligers. De medewerkers, de cliënten, de managers, de vrijwilligerscoördinator en de vrijwilligers zelf behoren tot de onderzoeksgroepen. Door middel van enquêtes en interviews is alle informatie verzameld.
Als antwoord op de onderzoeksvraag wordt gesteld dat de deskundigheid van de vrijwilliger vergroot kan worden door scholing aan te bieden op verschillende gebieden. EHBO, vrijwilligersbeleid, de Vlasborchmethode, ‘op stap met de cliënt’, communicatie en specifieke vrijwilligerstaken worden als mogelijke scholingen genoemd. De belangrijkste aanbevelingen zijn dan ook gericht op het ontwikkelen van methodes, scholingen en omgangsvormen om gehoor te geven aan de scholingsbehoefte voor vrijwilligers binnen Visio de Vlasborch.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingSociaal Pedagogische Hulpverlening-Den Bosch
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
PartnersKoninklijke Visio
Datum2014-06-02
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk