De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

De systeemgerichte sociotherapeut

"De expert van het kind zijn we samen..."

Rechten: Alle rechten voorbehouden

De systeemgerichte sociotherapeut

"De expert van het kind zijn we samen..."

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Systeemgericht werken is een methodiek die in hulpverlenersland steeds meer toegepast wordt. Maar hoe doe je dat nou? Wanneer werk je systeemgericht en wat vraagt deze methodiek van de hulpverleners? Dit zijn vragen waar het Dr. Leo Kannerhuis ook mee speelt. Om deze reden is een onderzoek opgezet voor de Jongerenkliniek Nijmegen, specifiek groep Alpha. Deze groep voert op het moment van onderzoek een pilot uit die zich focust op systeemgericht werken.

Het doel van het onderzoek is het in kaart brengen van de gewenste systeemtherapeutische houding, kwaliteiten en competenties- van de sociotherapeuten op Alpha- uit perspectief van verschillende partijen. De uitkomsten van het onderzoek zullen dienen als handvat voor sociotherapeuten tijdens de behandeling van jongeren en met ouders. Dit zodat systemisch werken aantoonbaar ingezet kan worden door sociotherapeuten in de pilot periode en vervolgens op werkzaamheid geëvalueerd kan worden door de instelling. Dit alles om tot een optimale behandeling te komen.

Om dit doel te bereiken is de volgende probleemstelling opgesteld; Hoe ziet de gewenste systeemtherapeutische houding van sociotherapeuten op Alpha er uit, m.b.t. bejegening en positionering van jongeren en ouders in de behandelrelatie, vanuit perspectief van ouders, jongeren en professionals binnen afdeling Alpha? Tevens zijn er verschillende deelvragen gemaakt waar aan de hand van het onderzoek opgezet is.

Het kwalitatieve onderzoek bestaat uit literatuuronderzoek, interviews en enquêtes. Deze zijn afgenomen onder sociotherapeuten, een maatschappelijk werker, een systeemtherapeut, een ouderstel en jongeren. De conclusie omvat een beschrijving van de gewenste systeemtherapeutische houding met kwaliteiten, competenties en aandachtspunten voor de sociotherapeuten van Alpha. Hierbij bleken lef tonen, een actieve en continue betrekking van ouders en kennis van systeemgericht werken het meest belangrijk.

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek zijn enkele aanbevelingen gedaan, waaronder het inzetten van intervisie, specifiek gericht op systeemgericht werken. Tevens zijn er verschillende beroepsproducten gemaakt voor de behandelgroep Alpha. Deze beroepsproducten zijn verbonden aan het scriptieonderzoek.


Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfstudeerorganisatieDr. Leo Kannerhuis
Datum2017-05-29
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk