De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Spellen volgens de regels

Een onderzoek naar het verbeteren van het spellingsbewustzijn

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Spellen volgens de regels

Een onderzoek naar het verbeteren van het spellingsbewustzijn

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Spelling is al jaren een veel besproken onderwerp in onze maatschappij. Leerlingen
zouden de regels niet meer op de juiste manier aangeboden krijgen. Op basisschool
N. wordt veel aandacht besteed aan spelling, maar toch blijken de leerlingen binnen
groep 7b het vak niet goed te beheersen. Dit blijkt uit gesprekken met leerkrachten en uit analyses van toetsgegevens. De school heeft de behoefte uitgesproken de resultaten te willen verbeteren.
Aan de hand van een literatuurstudie is onderzocht welke factoren een positieve bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de spellingsresultaten. Uit deze verschillende factoren is één factor gekozen, waarvoor een innovatieve oplossing is ontworpen. De onderzoeksvraag die hierbij beantwoord moet worden, luidt als volgt: ‘In hoeverre leidt het ontwikkelen van het spellingsbewustzijn van de leerlingen, door het bewust gebruiken van de spellingsregels, tot een verbetering van de spellingsresultaten van groep 7b?’
Uit deze onderzoeksvraag is de volgende hypothese geformuleerd: ‘Als kinderen bewust worden van de spellingsregels leidt dat tot een verbetering van de spellingsresultaten.’
De innovatieve oplossing bestaat uit het inzetten van spellingskaarten tijdens de lessen. De leerlingen worden op deze manier bewust van het toepassen van de spellingsregels tijdens het spellen.
De resultaten van het onderzoek wijzen er op dat het inzetten van spellingskaarten een gunstig effect heeft gehad op het spellingbewustzijn van de leerlingen. De resultaten zijn veelbelovend, maar verder onderzoek is raadzaam om de effecten te meten op de langere termijn.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingLeraar Basisonderwijs
AfdelingPABO Academie voor Pedagogisch Onderwijs
PartnersRK basisschool De Neerhof
Datum2014-06-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk