De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Lets do it! De voorbereiding, uitvoering en uitkomsten van het afstudeeronderzoek naar de huidige behandelprogramma's van het Medisch Kleuter Dagverblijf te Gorinchem

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Lets do it! De voorbereiding, uitvoering en uitkomsten van het afstudeeronderzoek naar de huidige behandelprogramma's van het Medisch Kleuter Dagverblijf te Gorinchem

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

nadat medewerkers van het Medisch Kleuter Dagverblijf lieten weten dat door de grote spreiding van leeftijd, ontwikkeling en diversiteit aan problematiek op de groepen mogelijke behandelingsproblemen ontstonden. De huidige aanpak sluit mogelijk onvoldoende aan bij de kinderen.
Vroeger was een MKD een dagverblijf voor kinderen die langdurig verpleegd moesten worden, omdat de kinderen moesten herstellen van een verblijf in een ziekenhuis. Toen had een MKD daadwerkelijk een 'medische' kant. De laatste jaren is de doelgroep van een MKD veranderd. Op dit moment dient een MKD zich vooral voor kinderen met gedragsproblemen.
Het MKD Gorinchem bestaat uit twee groepen waar kinderen van 1,5 jaar tot en met 7 jaar geplaatst zijn. Ze willen streven naar het 'meer op maat' werken. Dit betekent dat er steeds meer naar gestreefd wordt om de kinderen die behandeling te geven die bij hem of haar niveau en ontwikkeling aansluit. Daarnaast wordt er naar gestreefd om het systeem meer bij de behandeling te betrekken. Dan spreek je van systeemgericht werken.
Om hier naar toe te werken, hebben we het probleem waar ze tegen aan lopen gecombineerd met de wens die zij hebben om meer op maat te gaan werken. Uiteindelijk zijn wij, in overleg met Carla van Wijk en Linda van der Stroom, gekomen tot de volgende onderzoeksvraag:'Welke behandel-programma's binnen het Medisch Kleuter Dagverblijf zijn er nodig voor kinderen met kenmerken van autisme en ADHD, in de leeftijd van 2 tot en met 6, zodat ieder kind de behandeling/benadering krijgt die bij hem/haar niveau (cognitief, lichamelijk, emotioneel, enz.) past?' Om een antwoord te krijgen op deze onderzoeksvraag hebben wij literatuuronderzoek gedaan. Ook hebben wij halfgestructureerde diepte-interviews afgenomen.
We hebben alle pedagogisch medewerkers, de zorgmanager, gedragswetenschapper, logopedist en gezinsbegeleider van het MKD Gorinchem geïnterviewd. Daarnaast hebben we een aantal pedagogisch medewerkers van het MKD te Dordrecht en het KDC Rollebol - De Tuimelaar te Gorinchem geïnterviewd.
Deze interviews en verder onderzoek hebben geleid tot het eindproduct wat bestaat uit aanbevelingen ter verbetering van de huidige behandelprogramma's. Dit zijn aanbevelingen voor de groepswerkers, de zorgmanager, logopedist en gedragswetenschapper.
Mede door het niet flexibel inzetten van de uren kan het voorkomen dat de behandeling niet altijd effectief verloopt, bijvoorbeeld doordat er minder tijd vrijgemaakt wordt voor het thuiswerken. De groepswerkers lezen de rapportage van andere disciplines in Care4 minimaal. Echter, rapporteren zij zelf wel dagelijks in Care4.
Naast deze deelproblemen, kwamen wij op hoofdproblemen die in directe lijn staan met de onderzoeksvraag. We hebben het hier over het niet altijd effectief inplannen van de uren, waardoor de interactiebegeleiding tussen ouder en kind, thuiswerken, het individueel en doelgericht werken, niet optimaal aan bod komt volgens de pedagogisch medewerkers.
Na het gehele onderzoek, blijkt dat de medewerkers de inhoud van de methoden wisten te benoemen, maar deze niet concreet konden koppelen aan de naam van de methodiek. Daarnaast staan er geen concrete elementen van het huidige behandelbeleid op papier. Echter staat er wel een grote lijn op papier. Wij kunnen hieruit de conclusie trekken dat de medewerkers wat betreft methodisch werken zich niet altijd bewust zijn van de methodiek waarmee ze werken/handelen. Echter weten ze wel de inhoud, maar niet de naam. Dus tijd voor vernieuwing en verfrissing.
Daarom hebben wij gekozen om o.a. het volgende aan te bevelen: Portage, TEACCH, timemanagement, VIB.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
PartnersMedisch Kleuter Dagverblijf Gorinchem, onderdeel van stichting Trivium te; Dordrecht
Jaar2008
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk