De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Afstudeeronderzoek 2013-2014

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Afstudeeronderzoek 2013-2014

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit onderzoek is in het kader van de afstudeerfase van de opleiding Sociaal Pedagogische Hulpverlening uitgevoerd. In opdracht van Surplus Welzijn is onderzoek gedaan naar het versterken en benutten van de “eigen kracht” van jongeren en hun sociale omgeving door jongerenwerkers. De term “eigen kracht” wordt extra benadrukt met de komst van de Transitie Jeugdzorg, die begin 2015 zal plaatsvinden. De bedoeling is dat de gehele jeugdzorg onder verantwoordelijkheid van de gemeenten gaat vallen. Deze transitie gaat samen met een inhoudelijke vernieuwing, namelijk de transformatie. Hulpverleners, zo ook de jongerenwerkers van Surplus Welzijn, moeten zich meer gaan richten op het versterken van de eigen kracht van een cliënt. Hierbij zal ook meer gebruik gemaakt moeten worden van de sociale omgeving van deze persoon. In dit onderzoek zijn de hulpvragers de jongeren (en hun sociale omgeving) en de hulpverleners de jongerenwerkers van Surplus Welzijn uit Breda en Etten-Leur. Onder jongeren worden mensen tussen de 0 en 23 jaar verstaan.
Het doel van dit onderzoek is om er achter te komen hoe jongerenwerkers van Surplus Welzijn uit Breda en Etten-Leur, in aanloop naar de feitelijke transitie in 2015, de eigen kracht van jongeren en hun sociale omgeving benutten en versterken. Omdat de doelen en werkmanieren door de transitie veranderen, is de verwachting dat de hulpverleners ook op een andere manier ondersteuning gaan bieden. De doelstelling is om inzichtelijk te maken hoe jongerenwerkers van Surplus Welzijn dit doen. Ook is het doel om inzicht te krijgen of het professionele handelen bijdraagt aan het versterken en benutten van de eigen kracht van de jeugdigen en hun sociale omgeving. Door het beantwoorden van deze onderzoeksvraag zijn er aanbevelingen gemaakt om deze “andere” manier van werken inzichtelijk en bruikbaar in de praktijk te maken.
De probleemstelling van dit onderzoek luidt: “Hoe benutten en versterken jongerenwerkers van Surplus Welzijn Breda en regio West, op dit moment, in aanloop naar de feitelijke transitie in 2015, de eigen kracht van jeugdigen en hun sociale omgeving?”. Om antwoord op de probleemstelling te kunnen geven, is er kwalitatief onderzoek verricht. Tijdens dit onderzoek is gebruik gemaakt van verschillende dataverzamelingsmethoden, namelijk literatuuronderzoek, gesprekken met informanten en half gestructureerde interviews. Deze interviews zijn afgenomen bij jongerenwerkers uit Breda en Etten-Leur die werkzaam zijn bij Surplus Welzijn.
In het onderzoek zijn een aantal eindconclusies naar voren gekomen. De belangrijkste conclusie is dat de jongerenwerkers al volop bezig zijn met het versterken en benutten van de eigen kracht van jongeren en hun sociale omgeving. Vanuit Surplus Welzijn is er geen eenduidige manier om de eigen kracht van jongeren en hun sociale omgeving te benutten en te versterken, maar iedere jongerenwerker doet dit op een eigen manier en gebruikt daarbij verschillende methodes. De meest voorkomende methodes die gebruikt worden om de eigen kracht te benutten en te versterken zijn: de presentiemethodiek, vraaggericht werken en coaching.
Een andere conclusie is dat de jongerenwerkers met minimale aanpassingen in hun werk de Transitie Jeugdzorg met open armen kunnen ontvangen.
De belangrijkste aanbeveling is dat de jongerenwerkers uit Etten-Leur en Breda in gesprek gaan met elkaar, omdat er mogelijk punten zijn waar zij van elkaar kunnen leren. Nu is er weinig bekend over elkaar, waardoor er mogelijk antwoorden op vragen blijven liggen.
Een andere belangrijke aanbeveling is dat de TMA-scans (Talent Motivatie Analyse) bij Surplus Welzijn breed ingezet kunnen gaan worden door jongerenwerkers. Dit is belangrijk omdat er op deze manier maximaal gebruik wordt gemaakt van de middelen die beschikbaar zijn binnen Surplus Welzijn (Surplus Welzijn, uitvraag Noord-Oost, 2014).

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
PartnerLectoraat Jeugd, Gezin en Samenleving
Datum2014-06-02
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk