De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

CMV op de kaart?!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

CMV op de kaart?!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Wat doet een CMV’er precies? Wat zou hij moeten doen en wat kan hij of zij? Is dit vast te leggen in
één profiel of is het van belang dit open te houden? Deze vragen zijn al gedurende de volledige
geschiedenis van het sociaal-culturele werk actueel. De mening van de CMV’er anno nu is echter
onderbelicht gebleven tot de komst van dit onderzoek. Hoe wordt er gedacht over professionalisering?
Wat is hierbij belangrijk en minder belangrijk en wat zou er moeten gebeuren?
In dit onderzoeksrapport wordt een inzicht gegeven in de meningen, ervaringen en houdingen van
studenten, docenten en alumni CMV over het onderwerp professionalisering. Het onderzoek heeft
zowel kwantitatieve als kwalitatieve data opgeleverd die terug zijn te lezen in dit rapport. Deze data
geven ons meer inzicht in de mening van de student, docent en alumnus CMV over
professionalisering. Nieuwsgierig geworden? Lees dan snel verder!
Via de resultaten is het mogelijk geworden om verschillende conclusies te trekken. De
dataverzamelingsmethode geeft namelijk een beeld van meerdere groepen. Deze groepen
respondenten worden verder in het verslag compartimenten genoemd. We onderscheiden er in dit
onderzoek drie. De meest opvallende conclusies staan hieronder kort omschreven.
Alle drie de compartimenten hebben een ander idee over hoe professionalisering van sociaal-culturele
beroepen er uit moet zien. Compartiment A vindt dat een CMV’er aandacht moet hebben voor het
vermeerderen van reflectiemomenten en het stimuleren van de ondernemende houding van de
professional. Volgens compartiment B zou een CMV’er vaker op de voorgrond moeten treden en zijn
visie uit moeten dragen, maar niet door zichzelf uit te spreken. Compartiment C hecht minder waarde
aan het op de voorgrond treden. Dit compartiment vindt het veel belangrijker dat je via het werk laat
zien wat de meerwaarde ervan is.
Daarnaast zijn er ook nog uitspraken waar alle respondenten het over eens waren. Iedere CMV’er
moet namelijk inspelen op maatschappelijk ontwikkelingen. Aanpassen aan wat er in de samenleving
gebeurd. Dit wordt als de kern van het vak gezien. De CMV’er moet dus vasthouden aan de rol die hij
al lange tijd heeft. Ook vinden de respondenten dat voor professionalisering reflectie belangrijk is. Dit
geldt met name voor het werkveld.
Het onderzoek geeft inzicht in verschillende belangrijke thema’s met betrekking tot
professionalisering. We kunnen concluderen dat professionalisering gewenst is en dat het op
verschillende manieren kan.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
PartnersMarcel Spierts Onderzoek & Ontwikkeling
Datum2014-06-02
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk