De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Motivatie door autonomie

Effecten van het werken met een stappenplan bij het maken van een werkstuk.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Motivatie door autonomie

Effecten van het werken met een stappenplan bij het maken van een werkstuk.

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

n de praktijk is te zien dat motivatieproblemen bij leerlingen bekend zijn (zie onder andere: Leijendecker, 2010; Pous, 2011).

In de literatuur is veelvuldig waarneembaar dat men de intrinsieke motivatie wil verhogen door extrinsiek te motiveren (zie onder andere: Letschert-Grabbe, 2005; Kohn, 2003). Dit heeft echter alleen op korte termijn een positief effect. Om intrinsiek te motiveren moeten leerlingen autonomie krijgen (zie onder andere: Post, 2010; Nieuwstadt, 2011).

Deze hypothese is onderzocht in groep 6 (n=25) van een basisschool door een klassiek experiment. De leerlingen zijn at random in de experimentele groep (R1; n=11) of de controlegroep (R2; n=14) ingedeeld. Beide groepen hebben een Passie ik-plan gemaakt (zie bijlage 1). R2 heeft gewerkt met een stappenplan, R1 heeft gewerkt op basis van coachen. De leerlingen waren vrij in het bepalen van hun werkwijze voor het bereiken van hun vooraf vastgestelde einddoel. De leerkracht was op de achtergrond aanwezig en had een adviserende functie.

Beide groepen zijn op drie meetmomenten geïnterviewd aan de hand van een vragenlijst, welke is ontwikkeld na onderzoek te hebben gedaan in een bestaande gevalideerde vragenlijst (Boekaerts, & Otten - vakbelevingstest), om hun motivatie te meten (zie bijlage 2).

Uit de resultaten van de test is te zien dat de gemiddelde motivatie van de leerlingen uit R1 significant is toegenomen van 29.6 naar 32.2 (t= 2.06; df= 20; p= 0.03) en dat de gemiddelde motivatie van R2 niet is toegenomen van 26.8 naar 26.8 (t= 0.68; df= 21; p=0.25), met tussen de groepen een significant verschil (F=4.47; df=5; p=<0.05).

Dit suggereert dat de leerlingen door het krijgen van meer autonomie intrinsiek gemotiveerd raken. De leerkracht moet echter over de nodige vaardigheden beschikken, zoals het niet-sturend te werk gaan en het ter discussie kunnen stellen van het werk van de leerling. Scholing op dit gebied is noodzakelijk.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingPABO Academie voor Pedagogisch Onderwijs
PartnerBasisschool de Stuifhoek
Datum2012-05
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk