De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Integraal werkt?!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Integraal werkt?!

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Per 1 januari 2013 is Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant, locatie Roosendaal (hierna te noemen Bureau Jeugdzorg Roosendaal) gestart met ‘integraal werken’. Er is gekozen voor integraal werken binnen Bureau Jeugdzorg Roosendaal zodat er aangesloten kan worden bij de transitie naar de gemeente. Daarnaast wil Bureau Jeugdzorg Roosendaal baan- en bestaanszekerheid creëren voor de medewerkers door middel van het integraal werken. Integraal werken heeft betrekking op de medewerkers van de afdelingen Toegang, Jeugdbescherming en Jeugdreclassering.
Integraal werken houdt in dat alle cliënten uit een gezin het gehele dienstverleningstraject dezelfde dienstverlener behouden ondanks veranderingen in de maatregel. Dit is ook wel bekend onder de noemer: ‘1 gezin, 1 plan, 1 werker’.
De missie en visie met betrekking tot het integraal werken zijn nog niet beschreven door Bureau Jeugdzorg Roosendaal. Hier wordt door Bureau Jeugdzorg Roosendaal momenteel aan gewerkt en dit document wordt medio 2014 verwacht. Verschillende missie- en visiedocumenten worden hierbij gebruikt, zoals het algemene missie- en visiedocument van Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant, het missie- en visiedocument van Bureau Jeugdzorg Roosendaal en het missie- en visiedocument met betrekking tot de transitie van Bureau Jeugdzorg Noord-Brabant. Medewerkers geven aan dat zij behoefte hebben aan een missie- en visiedocument omdat de medewerkers de door het management opgestelde kaders missen in het dagelijkse werk.
Tijdens de overgang naar het integraal werken, hebben de betrokken medewerkers van Bureau Jeugdzorg Roosendaal verschillende ervaringen opgedaan. Ondanks dat de medewerkers positief zijn over het integraal werken zelf, is de overgang niet geheel positief ervaren. Dit is toe te schrijven aan de onvoldoende middelen en het gebrek aan tijd om met integraal werken aan de slag te gaan. Op dit moment werken alle betrokken medewerkers integraal. De ervaringen van de medewerkers over het huidige integraal werken zijn zeer uiteenlopend. Medewerkers geven aan zich positief ontwikkeld te hebben. Het management sluit echter nog niet voldoende aan bij de vragen vanuit de medewerkers, met name als het gaat om te hoge werkdruk en de behoefte aan scholing.
Concluderend kan er gezegd worden dat Bureau Jeugdzorg Roosendaal gestart is met het integraal werken om zich beter te profileren richting de gemeenten in verband met de transitie jeugdzorg.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingSociaal Pedagogische Hulpverlening-Breda
AfdelingASB Academie voor Sociale Studies Breda
PartnersBureau Jeugdzorg Roosendaal
Datum2014-05-26
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk