De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Optimalisatie funderingsconstructie stuwen in minder draagkrachtige gronden

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Optimalisatie funderingsconstructie stuwen in minder draagkrachtige gronden

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

In dit onderzoek wordt ingegaan op de mogelijkheden om de funderingsconstructie van stuwen
in minder draagkrachtige gronden te optimaliseren. In de huidige situatie worden deze stuwen
op houten palen gefundeerd, met paallengten oplopend meer dan tien meter. Het toepassen
van lange houten funderingspalen is duur en niet praktisch voor het funderen van een stuw.
Hierdoor is binnen het cluster Kunstwerken Integraal Waterbeheer de vraag gerezen of het
mogelijk is de funderingsconstructie voor stuwen in minder draagkrachtige gronden te
optimaliseren.
Uit de literatuurstudie is gebleken dat er verschillende mogelijkheden bestaan om een stuw in
minder draagkrachtige grond te funderen. Het toepassen van andere paaltypen levert niet de
gewenste optimalisatie. Om deze reden is besloten het onderzoek verder te richten op
funderingen op staal. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen een funderingsconstructie op basis
van opdrijving en grondverbetering. De funderingsvarianten betonpaal, EPS, schuimbeton,
luchtmatras en lichte granulaire materialen zijn toegelicht en vergeleken met de referentie
funderingsconstructie (houten funderingspaal). De funderingsvarianten zijn beoordeeld op de
volgende onderwerpen:
• materiaaleigenschappen;
• materieel;
• uitvoering;
• risico's;
• kosten.
De weging van materiaaleigenschappen 25%, uitvoering 20% en kosten 35% zijn het zwaarst.
Door de gunstige materiaaleigenschappen en de lage aanlegkosten is een fundering op basis
van EPS het meest gunstig. Een luchtmatrasfundering heeft nagenoeg dezelfde eigenschappen
als een EPS funderingsconstructie. Hierdoor is deze ook geschikt als funderingsconstructie
voor een stuw in minder draagkrachtige gronden.
Om aan te tonen dat een EPS funderingsconstructie daadwerkelijk goedkoper is dan de huidige
funderingsmethode, is voor stuw de 'Voorste Molen' een funderingsconstructie ontworpen.
Hierbij is een kostenvergelijking opgesteld voor een houten paalfundering en een EPS
fundering waaruit blijkt dat funderen op basis van EPS 30% voordeliger is. Tevens is er een
bestek inclusief bijlagen opgesteld voor de renovatie van stuw de 'Voorste Molen'. Mocht
cluster KIW in de toekomst besluiten een stuw aan te leggen met een EPS
funderingsconstructie dan kan dit bestek als handleiding worden beschouwd.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingAB&I Academie voor Bouw en Infra
PartnersWaterschap Rivierenland te Tiel
Jaar2007
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk