De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Genotypering van seriële Moraxella catarrhalis stammen geïsoleerd uit prone en non-prone kinderen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Genotypering van seriële Moraxella catarrhalis stammen geïsoleerd uit prone en non-prone kinderen

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Samenvatting
M. catarrhalis behoort tot de normale flora van de bovenste luchtwegen. Na 1970 werd bekend dat M. catarrhalis ook pathogeen kan zijn en werd geïsoleerd bij infecties in de bovenste luchtwegen. M. catarrhalis wordt nu geassocieerd met verschillende ziektebeelden, zoals sinusitis bij volwassen en otitis media bij kinderen.

Uit onderzoek is gebleken dat M. catarrhalis meerdere virulentiefactoren bezit. Twee belangrijke voorbeelden van oppervlakte membraan eiwitten van Moraxella catarrhalis zijn A1 en A2 (UspA1 en UspA2). De eiwitten delen dezelfde morfologie en een aantal geconserveerde aminozuur repeat motifs die vaak in meerdere kopieën aanwezig zijn. De eiwitten UspA1 en UspA2 worden gecodeerd door twee genen, namelijk het uspA1 en uspA2 gen. Het UspA1 eiwit kan binden aan fibronectine en zorgt daarmee voor adhesie. UspA2 wordt geassocieerd met complement resistentie en kan binden aan het in serum voorkomende vitronectine.

In deze studie is onderzoek gedaan naar de genotypische kenmerken van M. catarrhalis. Hiervoor zijn 91 isolaten gebruikt afkomstig van otitis prone en non-prone kinderen in de leeftijd van 0-24 maanden. Van deze isolaten is DNA geïsoleerd en is een screening uitgevoerd op aanwezigheid van het uspA1 en uspA2H gen en de aanwezigheid van AGAT repeats in het uspA2 gen. Uit deze screening is gebleken dat in 97% van de isolaten het uspA1 gen aanwezig is. Uit de screening op aanwezigheid van AGAT repeats is gebleken dat bij 80% van de isolaten de AGAT repeats aanwezig zijn. Van de isolaten waar geen repeats zijn aangetoond is een screening uitgevoerd op aanwezigheid van het uspA2H gen, hiervan waren 15/18 stammen positief voor het uspA2H gen.

Enkele stammen zijn gesequensed om het aantal AGAT repeats in het uspA2 gen te onderzoeken. Hieruit is gebleken dat er veel variatie is in aantal AGAT repeats.

Het is lastig om van M. catarrhalis mooie Pulsed-field gel elektroforese resultaten te verkrijgen. Daarom is een optimalisatie uitgevoerd voor het protocol naar aanleiding van een recent verschenen publicatie. Na uitvoeren van dit vernieuwde protocol bleken de resultaten niet verbeterd te zijn ten op zichte van het al bestaande protocol.

Er lijkt geen associatie te zijn tussen het aantal AGAT repeats en otitis prone en non-prone kinderen. Om dit met zekerheid te kunnen zeggen zullen alle isolaten gesequensen moeten worden.

Er is geen associatie tussen otitis prone en non-prone kinderen en aanwezigheid van het uspA1/uspA2 gen.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingATGM Academie voor de technologie van Gezondheid en Milieu
PartnersErasmus Medisch Centrum Rotterdam, afd. Medische Microbiologie en Infectieziekten
Jaar2009
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk