De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Huis in Harmonie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Huis in Harmonie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Samenvatting
“Massaproductie, oppervlakkig, leeg”, zeggen allemaal iets over
hoe nu grotendeels woningen gebouwd worden, zonder
specifiek naar de omgeving of individuele behoeftes van de
toekomstige bewoners te kijken. “We zijn door en in de natuur
gemaakt. We missen de ritmes. We missen het warme, het koude.
De mens heeft dit nodig, zoals het ook geur en smaak nodig heeft”.
Bouwwerken geïnspireerd door en betrokken met de natuur
hebben zowel een positief psychologisch als een positief fysiek
effect op de mens en zijn omgeving. Maar nog belangrijker:
“Architectuur moet een metafoor hebben, het moet een verhaal
hebben”.
De snel groeiende urbanisatie resulteert in een tekortkoming
van ruimte, en forceert mensen genoegen te moeten nemen met
kleinere woonruimtes, maar het forceert ook de ontwerpers om
met creatieve ruimtelijke oplossingen te komen.
In dit project ga ik de uitdaging aan om op een smal, langgerekt
probleemkavel een particuliere woning te ontwerpen die in
zowel de individuele behoeftes van de opdrachtgever vervult, als
in harmonie staat met de omgeving en natuur, en zodoende een
verhaal, een beleving creëert.
Natuur hoeft niet perse alleen flora en fauna te zijn. Zelfs in
volgebouwde stedelijke omgeving heb je de natuur: licht. Licht is
hier het natuurlijke element waarmee de woning op en
harmonieuze manier tot stand wordt gebracht.
Uit het programma van eisen komen een aantal concepten
voort. De belangrijkste; natuur, openheid, en privacy. Deze
worden op verschillende conceptuele ruimtelijke manieren
toegepast op het kavel, kijkend naar wat interessant is en
gerelateerd aan de natuur; het licht.
Natuur: in harmonie met de omgeving/natuur, zowel met binnen
als buiten.
• losse en zwakke grenzen met de omgeving/natuur,
binnen-buiten
• situaties aangaan met de omgeving/natuur
• binnen en buiten niet scheiden, maar samenvoegen
Openheid: ruimtelijke openheid, zowel fysiek als mentaal, qua
ruimtelijkheid en qua lichtinval.
• ruimtelijke openheid
• veel lichtinval
Privacy: privacy bieden, maar geen opgesloten gevoel nalaten.
• tussensituaties aangaan met de omgeving
• afstandelijkheid creëren
Zodoende komt er een interessant ontwerp tot stand. Deze
wordt conceptueel uitgelegd door middel van tekstuele en
visuele toelichting.
De organisatie van de woning wordt toegelicht; de verdeling van
de ruimtes, de routing door het huis heen, en de beleving per
ruimte en van het geheel.
Het ontwerp is volledig technisch uitgewerkt; plattegronden,
doorsnedes, gevelaanzichten, bouwdetails, en basis constructie
en bouwfysica.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingBouwkunde-Tilburg
AfdelingAB&I Academie voor Bouw en Infra
Datum2016-06-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk