De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

45plus: Ervaring werkt!

Denkt de arbeidsmarkt in Tilburg en Breda 45plus?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

45plus: Ervaring werkt!

Denkt de arbeidsmarkt in Tilburg en Breda 45plus?

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Probleemstelling:
DenK45plus wil meer inzicht verkrijgen in hoe het bedrijfsleven in Tilburg en Breda over de groeiende groep 45-plussers denkt en in hoeverre deze organisaties voorbereid zijn op deze groeiende groep 45-plussers. Op dit moment hebben zij hier beperkt inzicht in.
De arbeidsmarkt kijkt over het algemeen "angstig" naar werknemers van 45 jaar en ouder. Dit komt onder andere door de vele vooroordelen die over de 45-plussers bestaan. DenK Werving & Selectie heeft in het verleden ervaren dat organisaties liever starters of jong ervaren kandidaten ziet vanuit een personeelsbemiddelingsbureau. Daarom zijn ze onder de naam DenK45plus ingestapt op de bemiddeling van 45-plussers. Dit vanwege de enorme vergrijzing die de komende jaren gaat plaatsvinden. De oprichting van het bedrijfsonderdeel DenK45plus, in combinatie met het beperkte inzicht dat DenK45plus heeft in haar markt, heeft ertoe geleid dat er behoefte was aan een onderzoek.
Het onderzoek moet DenK45plus meer inzicht geven in hoeverre het bedrijfsleven in Tilburg en Breda voorbereid is op de groeiende groep 45-plussers.

Doelstelling:
Inzicht krijgen in de vraag of het bedrijfsleven in Tilburg en Breda voorbereid is op de groter wordende groep 45-plussers die op zoek zijn naar een baan en hieraan gekoppeld aanbevelingen uitbrengen voor DenK om hierop in te spelen.
Op basis van dit onderzoek kan DenK45plus het beleid voor het werven en selecteren van 45-plussers aanscherpen. Daarnaast kan de communicatie naar de organisaties eventueel aangepast worden.

Methode van onderzoek:
Voor een correcte en representatieve uitvoering van het onderzoek, is gekozen voor kwalitatieve onderzoeksmethoden. Het kwalitatieve onderzoek bestaat uit de volgende onderdelen:
• Literatuurstudie
• Semi-gestructureerd interview

Resultaten:
Na het afnemen van de interviews is gebleken dat er geen verschillen tussen Tilburg en Breda te onderkennen zijn. Er zijn wel een aantal verschillen tussen de profit- en non-profit sector. Deze verschillen zijn vooral te zien op het gebied van:
- Betrokkenheid;
- Vooroordelen;
- Kijken naar leeftijd bij werving & selectie.

Het is gebleken dat uiteindelijk vertrouwen, ervaring en kwaliteit toch de meest belangrijke factoren zijn bij werving en selectie. Uiteindelijk wordt daar meer naar gekeken dan naar de leeftijd van de sollicitant.
De vooroordelen die binnen organisaties bestaan, zijn vooral ontstaan door de generatiekloof die bestaat tussen de jongere en oudere werknemers. Dit heeft vooral te maken met de digitale kloof.
Als het literatuuronderzoek wordt vergeleken met de uitkomsten van de interviews, blijkt dat deze op elkaar aansluiten.

Conclusie:
Naar aanleiding van het onderzoek kan antwoord gegeven worden op de geformuleerde hoofdvraag:
Hoe zijn organisaties in Tilburg en Breda voorbereid op de groeiende groep 45plussers?

Alle ondervraagde organisaties zeggen op de hoogte te zijn van de trend. Slechts twee organisaties hebben een beleid in ontwikkeling en de overige organisaties hebben alleen nog maar wat ideeën over hoe ze de trend in de toekomst wellicht op gaan vangen. Tevens zijn er vier organisaties die niet van plan zijn om in te toekomst een dergelijk beleid te formuleren.
Veel organisaties hebben nog geen beleid, in verband met prioriteiten die elders liggen. De kredietcrisis heeft ook invloed op het uitstellen van het formuleren van een beleid.
Door middel van het onderzoek heeft DenK45plus inzicht verkregen in de 45plus arbeidsmarkt in Tilburg en Breda. Voor DenK45plus is het nu duidelijk dat organisaties in Tilburg en Breda binnen de branches: bouw, industrie, overheidsinstellingen, (financiële) dienstverlening, logistiek en techniek onvoldoende zijn voorbereid op de groeiende groep 45-plussers. Ook heeft DenK45plus meer inzicht verkregen in de denkbeelden die organisaties in Tilburg en Breda hebben over het werken met 45-plussers en de maatregelen die organisaties noemen om vergrijzing op te kunnen vangen.

Aanbevelingen voor DenK45plus:
• Gezien het feit dat de vergrijzing er aan komt en organisaties er onvoldoende op voorbereid zijn, moet DenK45plus de vergrijzing meer onder de aandacht brengen bij de organisaties die zij benaderen. Hieraan kan dan de reden waarom het bedrijfsonderdeel DenK45plus gestart is, gekoppeld worden. Tegelijkertijd kan dan ook het belang en de voordelen van de 45-plusser voor het bedrijf naar voren gebracht kunnen worden. Door organisaties op deze manier te benaderen, bestaat de kans dat zij meer openstaan voor het werken met een 45plus werving en selectiebureau, doordat zij direct op de voordelen gewezen kunnen worden. Tegelijkertijd wordt er dan meer geïnvesteerd in de naamsbekendheid in de regio Tilburg en Breda.
Een doorlopende investering in actieve acquisitie, draagt enerzijds bij aan het vergroten van de naamsbekendheid van DenK45plus, anderzijds draagt het bij aan het alert maken van de organisaties op het belang van een goed geformuleerd beleid om de vergrijzing op te kunnen vangen.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingAMB Academie voor Management en Bestuur
PartnerDenK Werving en Selectie
Datum2009-06
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk