De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Voorontwerp Directe spoorverbinding tussen Apeldoorn en Arnhem

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Voorontwerp Directe spoorverbinding tussen Apeldoorn en Arnhem

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Momenteel moet men om vanuit Apeldoorn in Arnhem te komen eerst via Zutphen reizen
en daar overstappen. Een directe verbinding levert tijdwinst op en de reiziger hoeft geen
extra overstap te maken met eventuele bagage. Naast de aansluiting op het internationale
treinverkeer zou de directe verbinding een stimulans zijn voor het woon-werkverkeer en
ontstaat een alternatief voor de auto, gezien de toenemende verkeersdrukte op de A50
tussen Arnhem en Apeldoorn.
Aanleiding voor de opdracht, is een uitspraak van de voormalige wethouder van
Apeldoorn en wens van de VVD (Provincie Gelderland). Daaruit is naar voren gekomen
dat op gebied van infrastructuur de wens bestaat om een directe spoorverbinding te
realiseren met Arnhem.
De opdracht is het onderzoeken van het aantal sporen en lengteprofiel dat nodig is om de
Emperbocht te realiseren en werk deze verder uit tot een voorontwerp met betrekking tot
de horizontale en verticale alignementen en de opbouw van het baanlichaam in relatie tot
de ondergrond.
Als probleemanalyse is rekening gehouden met de volgende punten:
• De 'lange bypass', een oplossing voor het capaciteitsgebrek van de uiterwaarden
ter plaatse van Zutphen;
• Overweg N345 ter plaatse van de spoorlijn Apeldoorn - Zutphen;
• De dienstregeling;
• Beveiliging.
In eerste instantie is het beveiligingssysteem bepaald voor de Emperbocht, omdat
hierdoor het dwarsprofiel en snelheid bepaald kan worden. Het systeem ETCS* is volgens
B.J. Haase (Movares; Railverkeertechnische Ontwikkeling) nog niet van toepassing en
daarom zijn de bestaande systemen ATB-EG* en ATB-NG* vergeleken. Rekening
houdend met het Europese beleid wordt voor de Emperbocht ATB-NG geadviseerd.
Als materieel voor de verbinding Apeldoorn - Arnhem is gekozen voor lighttrain** materieel
gezien het geadviseerde beveiligingssysteem ATB-NG.
Door de nieuwe dienstregeling, ten behoeve van Apeldoorn - Arnhem, te implementeren
in de huidige dienstregeling, inclusief prognose voor personen- en goederenvervoer, zijn
conflicten inzichtelijk geworden. Hierbij is ook rekening gehouden met de perronbezetting
aangezien deze ook deel uitmaakt van de dienstregeling.
Uiteindelijk is er een dienstregeling voor Apeldoorn - Arnhem geadviseerd waarin een
goede aansluiting plaatsvindt met het internationale treinverkeer in Arnhem (vijf minuten
overstaptijd). Daarbij ontstaat een conflict met de stoptrein van Zutphen naar Arnhem ter
plaatse van de locatie van de Emperbocht.
Qua perronbezetting ontstaat in Apeldoorn een conflict, maar daarvan wordt uitgegaan dat
dit opgelost wordt door de aanleg van een derde perron. Op station Arnhem ontstaat een
conflict met de internationale trein naar Frankfurt. Echter is het mogelijk om deze
internationale trein aan te laten komen en vertrekken vanaf een ander perron.
De nieuwe dienstregeling levert een tijdwinst op van tien minuten.
Het conflict dat ontstaat in de dienstregeling is uitgewerkt in sporenschema's**. Daarin is
een keuze gemaakt tussen een enkele en dubbele spoorboog. Gezien de
intensiteittoename is een enkele spoorboog conflictgevoelig en wordt daarom een dubbele
spoorboog geadviseerd.
Beide spoorbogen zijn verder uitgewerkt, waarbij voor de binnenbocht (Apeldoorn -
Arnhem) een spoorboog op maaiveldniveau is geadviseerd en de buitenbocht (Arnhem -
Apeldoorn) een fly-over**, omdat een dive-under** te veel nadelige gevolgen heeft. De
binnenbocht dient wel in een ophoging aangelegd te worden gezien de hoge
grondwaterstand ter plaatse. Voor de fly-over is een keuze gemaakt in de toe te passen
constructie, tussen een betonnen kunstwerk en een traditioneel baanlichaam. Bij het
afwegen van de voor en nadelen van beider constructies is de fly-over als betonnen
kunstwerk geadviseerd, gezien de zettingsgevoeligheid van een traditioneel baanlichaam.
* Voor afkortingen zie blz. 40
** Voor begrippen zie blz. 38
Voorontwerp mperbocht
Voorwoord
Bij het ontwerp van de alignementen is gerekend met de ontwerpvoorschriften,
voorgeschreven door ProRail en is alleen uitgegaan van personenvervoer. Het resultaat
leidt tot een tweetal spoorbogen met een ontwerpsnelheid van 100 km/uur die binnen de
dwangpunten, N345 aan de noordzijde en 'lange bypass' aan de zuidzijde, vallen. Daarbij
vallen alle waarden binnen de gestelde norm, ondanks de relatief kleine boogstralen.
Geconcludeerd kan worden dat de Emperbocht een goede optie biedt voor een directe
spoorverbinding tussen Apeldoorn en Arnhem. Met een reistijdverkorting van 10 minuten
en zonder overstap biedt de verbinding veel meer comfort dan de huidige situatie met een
overstap in Zutphen. Door deze verbinding zal ook het woonwerk verkeer tussen
Apeldoorn en Arnhem gestimuleerd worden om met het openbaar vervoer te gaan.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
OpleidingAB&I Academie voor Bouw en Infra
PartnerMovares/ AGV
Jaar2006
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk