De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Communicatie tussen verpleegkundigen en patiënten met een taalbarrière

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Communicatie tussen verpleegkundigen en patiënten met een taalbarrière

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Goede communicatie tussen de zorgverlener en de patiënt is essentieel voor het leveren van veilige zorg. Het spreken van een gemeenschappelijke taal is hiervoor noodzakelijk. Een taalbarrière kan het leveren van goede en veilige zorg in de weg staan. Zo ontstaan op de verpleegafdeling ‘Interne MDL’ van het Bravis ziekenhuis in Roosendaal regelmatig problemen met betrekking tot het communiceren met patiënten met een taalbarrière. De kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid komen daardoor in het gedrang. Om verantwoorde zorg te kunnen leveren, dient de zorgverlener maatregelen te treffen om de taalbarrière weg te nemen. Het onderzoek heeft als doel om inzicht te verkrijgen in de wijze waarop verpleegkundigen op de verpleegafdeling ‘Interne MDL’ communiceren met patiënten met een taalbarrière en de motivatie hierachter. Om de onderzoeksvraag te beantwoorden, is gebruikgemaakt van mixed-method-onderzoek. Allereerst is een digitale enquête afgenomen bij de verpleegkundigen uit de onderzoekspopulatie om te achterhalen op welke wijze zij communiceren met patiënten met een taalbarrière. Na de enquête zijn zes individuele, semigestructureerde interviews afgenomen bij verpleegkundigen uit de onderzoekspopulatie om de achterliggende motivatie te achterhalen. Uit het onderzoek is gebleken dat de respondenten bij het communiceren met patiënten met een taalbarrière relatief veel gebruikmaken van Google Translate of een informele tolk. Onder anderen de factoren snelheid, gemak en beschikbaarheid zijn hierop van invloed. Er wordt daarnaast relatief weinig gebruikgemaakt van schriftelijke informatie in de taal van de patiënt of visuele ondersteuning. Hierbij speelt onder meer mee dat er weinig van beschikbaar is op de verpleegafdeling en dat er beperkte communicatie mee mogelijk is. Tot slot wordt nauwelijks gekozen voor het inschakelen van een formele tolk. Hierbij speelt onder anderen mee dat er een kennistekort heerst hieromtrent.


Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
PartnerBravis ziekenhuis, verpleegafdeling ‘Interne MDL’
Datum2020-05-29
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk