De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Huis & Erf: Glaszhelder in kaart gebracht

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Huis & Erf: Glaszhelder in kaart gebracht

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Samenvatting
1. Algemeen

Huis & Erf is een maatschappelijke onderneming die woningen heeft in de gemeente Schijndel en Sint-Michielsgestel en is in 1917 opgericht. Haar kernactiviteiten zijn het verhuren van woningen aan de primaire bevolkingsgroep en het onderhoud aan die woningen. Daarnaast bouwen zij koop- en huurwoningen.

Bij de organisatie Huis & Erf is een vijftigtal processen aanwezig. De afstudeeropdracht hield in het maken van een AO-beschrijving. De beschrijving moest duidelijk, overzichtelijk en begrijpelijk zijn. Aan het begin van het afstuderen zijn tien processen geselecteerd, die beschreven moesten worden. Tijdens het afstuderen is gebleken dat dit er meer konden zijn. Zodoende zijn er vijftien processen beschreven.

Binnen Huis & Erf zijn, volgens de theorie van Starreveld, drie typen te onderscheiden. De eerste, en tevens belangrijkste, typologie is dienstverlening met het beschikbaar stellen van specifiek gereserveerde ruimte, met betrekking tot het verhuren van woningen. De tweede typologie is overige dienstverlening met betrekking tot verkoop van (nieuwbouw)woningen. De laatste typologie die is te onderscheiden, is dienstverlening met een zekere doorstroming van eigen goederen. Deze typologie komt terug in de activiteiten rondom reparatieverzoeken en woningaanpassingen.

Zoals gezegd, is Huis & Erf een corporatie. De corporatie als maatschappelijke instelling moet verantwoording afleggen aan de overheid, maar zeker ook aan de maatschappij.

In het interimrapport zijn een aantal onderzoeksvragen geformuleerd, waaronder:
- Welke werkzaamheden voert wie uit?
- Welke functiescheidingen worden er toegepast?
- Welke leemtes zijn er in de processen te vinden en welke adviezen kunnen er gegeven worden om deze leemtes op te vullen?
Praktische problemen waren voorzien bij de beschikbaarheid van de te interviewen collega's en de mogelijkheid om met een proces mee te lopen.
2. AO-beschrijving

De te beschrijven processen moesten met een computerprogramma worden vastgelegd. Binnen Huis & Erf was al een manier van beschrijven aanwezig in Excel. Een andere mogelijkheid was via een specifiek AO-pakket. Verschillende programma's werden bekeken. Aangezien het programma Protos bekend is bij de studenten en voldeed aan de wensen van Huis & Erf, is voor deze optie gekozen. Dit programma is later ook aangekocht door Huis & Erf.

De RACI-methode was één van de voorwaarden van Huis & Erf voor de procesbeschrijving. RACI staat voor Responsible, Accountable, Consult en Inform. In dit schema is in één oogopslag te zien wie waarvoor verantwoordelijk is, wie hij moet informeren dan wel consulteren en wie de eindverantwoordelijke is voor een bepaalde activiteit.

In de processen van Huis & Erf zijn verschillende inherente risico's te ontdekken. Deze risico's worden dan ook beschreven met de daarbij behorende controlemaatregel, om de risico's in te dekken. Door de interne controlemaatregelen weer te geven, kan in de toekomst de juistheid en de volledigheid van de opbrengstverantwoording worden gewaarborgd. Bij dit geheel moet er ook gezorgd worden voor controle technische functiescheiding. Zo wordt voorkomen dat er onrechtmatig geld aan de onderneming wordt ontrokken. Aangezien Huis & Erf alles goed heeft ingedekt, zullen er weinig tot geen leemtes worden beschreven.

3. Corporate Governance

In 2000 is bij Huis & Erf een bestuurscrisis geweest. Aan de hand daarvan is besloten om het roer om te gooien. Van een vier-lagenstructuur is overgegaan naar een drie-lagenstructuur. Op de korte termijn is het de bedoeling om over te gaan naar een twee-lagenstructuur. Hiervoor is gekozen om slagvaardig te handelen en te voorkomen dat er dubbele werkzaamheden worden verricht. Tevens zullen er nieuwe regels komen wat betreft het huidige bestuur. Zo wordt de termijn van een bestuursfunctie maximaal 12 jaar, in plaats van oneindig.

De commissie Glasz heeft in 1998 advies gegeven aan de woningcorporaties. Prof. Dr J.R.Glasz was lid van de Eerste Kamer van 23 juni 1987 tot en met 8 juni 1999. Op dit moment is hij commissaris bij Citroën en Glaxo BV en voorzitter van de RvC van Fortis Amev. De commissie Glasz is een commissie die de corporate governance voor de corporaties heeft geschreven. Daarom wordt het ook wel corporatie governance genoemd. De commissie Glasz richt zich vooral op het interne toezicht en de transparantie binnen woningbouwcorporaties. Daarnaast raadt de commissie Glasz een twee- lagenstructuur aan. De directeur/bestuurder heeft de leiding en de raad van toezicht controleert deze.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingAFM Academie voor Financieel Management
Jaar2005
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk