De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Eindverslag afstudeerproject

Onderzoek gericht op het optimaal benutten van de speelkamer van Vrouwenopvang Hoek

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Eindverslag afstudeerproject

Onderzoek gericht op het optimaal benutten van de speelkamer van Vrouwenopvang Hoek

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Dit eindverslag is geschreven naar aanleiding van een onderzoek dat is uitgevoerd voor Vrouwenopvang Hoek, onderdeel van Stichting Maatschappelijke Opvang (SMO) te ’s-Hertogenbosch. De doelgroep van Vrouwenopvang Hoek zijn vrouwen die door een combinatie van problemen niet langer een thuis hebben, deze hebben moeten verlaten of dreigen te moeten verlaten. Deze vrouwen nemen meestal hun kinderen mee naar Hoek. De kinderen zijn in de leeftijd van 0 tot en met 18 jaar.

Het onderzoek is gericht op de speelkamer binnen Vrouwenopvang Hoek. Dit is een ruimte in het gebouw die beschikbaar wordt gesteld voor de kinderen binnen de opvang. Het observeren van de kinderen staat binnen de speelkamer centraal. De speelkamer is momenteel drie gehele dagen en een woensdagmiddag open. De onderzoekers brengen de mogelijkheden in kaart om mensen en middelen in de speelkamer van Hoek buiten deze tijden in te zetten en op die manier de speelkamer optimaal te benutten. Aan de hand van deze gegevens is de probleemstelling voor het onderzoek opgesteld en die luidt als volgt:
Hoe kan de speelkamer binnen Vrouwenopvang Hoek, Stichting Maatschappelijke Opvang ’s-Hertogenbosch, optimaal worden benut en welke realiseerbare mogelijkheden kunnen daarvoor worden aangeboden?

Om antwoord te kunnen geven op de probleemstelling is literatuuronderzoek gedaan en zijn er interviews afgenomen. Er is vakliteratuur verzameld met betrekking tot speelruimtes waar kinderen worden opgevangen. Onderwerpen zijn; de manier waarop een ruimte ingedeeld wordt en waar een persoon aan moet voldoen om met kinderen te werken.
In de doelgroep analyse wordt een beeld geschetst van de kinderen die in de speelkamer van Hoek komen. Verschillende gebieden van de ontwikkeling komen aan bod. Daarnaast wordt een onderscheid gemaakt tussen een ‘normale’ ontwikkeling en de problematieken die sommige kinderen ondervinden.
De onderzoekers hebben vijf interviews afgenomen binnen verschillende maatschappelijke opvangen in Nederland die beschikken over een speelruimte. Ook is een kinderdagverblijf bezocht, om de organisatie en indeling te bekijken. Daarnaast hebben de onderzoekers zich verdiept in de dienst Sociale Wooncoach binnen de SMO te ‘s-Hertogenbosch, om na te gaan hoe deze dienst tot stand is gekomen en om mogelijke ideeën op te doen voor het inzetten van vrijwilligers in de speelkamer.
Alle organisaties hebben een andere werkwijze in de speelkamer. Dit heeft voornamelijk betrekking op de openingstijden en het inzetten van verschillende personen binnen de ruimte.
Daarnaast heeft iedere organisatie bepaalde mogelijkheden waarin ze zich onderscheiden van de anderen. Zoals een speelgoed uitleensysteem en participatie van kinderen in de vorm van een structureel kinderoverleg. Deze resultaten zijn onder elkaar gezet in een data-analyse, gecombineerd met het theoretisch kader.

Uit de data-analyse en de deelconclusies is gebleken dat het inzetten van personen de beschikbaarheid van de speelkamer kan vergroten, namelijk vrijwilligers of moeders die binnen Hoek verblijven. Echter, het inzetten van moeders is volgens de onderzoekers niet verantwoord. Dit heeft verschillende redenen, een hiervan is dat moeders in de opvang zijn om te stabiliseren en mogelijk kampen met psychische en lichamelijke klachten. Hierdoor worden moeders uitgesloten om in te zetten binnen de speelkamer.
Gaandeweg is het onderzoek zich meer gaan richten op het inzetten van vrijwilligers in de speelkamer.

Hieruit is geconcludeerd dat vrijwilligers kunnen worden ingezet buiten de reguliere openingstijden van de speelkamer voor het opvangen van de kinderen. Er zijn bepaalde voorwaarden waaraan voldaan moet worden om een vrijwilliger in te zetten. Een van deze voorwaarde is dat een vrijwilliger moet beschikken over competenties om de kwaliteit van de opvang binnen de speelkamer te waarborgen. Een voorbeeld van een competentie is een positieve basishouding aannemen. De vrijwilliger gebruikt positieve formuleringen en zegt tegen de kinderen wat er van hen verwacht wordt in plaats van wat ze niet mogen. Daarnaast zijn er middelen die ingezet kunnen worden, waardoor de vrijwilliger optimaal te werk kan gaan binnen de speelkamer. Eén van deze middelen is de constructie van een verticale groep hanteren, waardoor kinderen van alle leeftijden welkom zijn in de speelkamer.
Het eindverslag wordt afgesloten met aanbevelingen voor de organisatie. Tevens wordt er aan het eind van dit verslag geëvalueerd op het onderzoeksproces, in de vorm van een discussie.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingASH Academie voor Sociale Studies 's Hertogenbosch
PartnerStichting Maatschappelijke Opvang 's-Hertogenbosch
Datum2014-06-02
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk