De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Piekreductie in de elektriciteitsvraag

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Piekreductie in de elektriciteitsvraag

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

Omdat elektriciteit lastig is op te slaan, moet het na productie direct worden gebruikt door consumenten. Een efficiënte elektriciteitsmarkt vraagt dus een goede afstemming tussen vraag en aanbod. Bij het bepalen van de benodigde productiecapaciteit wordt uitgegaan van voorspellingen die de dag van tevoren zijn opgesteld. Het voorspellen is lastig en dus zal de werkelijke vraag (en het aanbod) altijd iets afwijken. Deze afwijking wordt onbalans genoemd. Om dit verschil op te vangen worden doorgaans energiecentrales in- en uitgeschakeld. Als aanvulling hierop kan de vraag naar elektriciteit worden aangepast. Dit kan wellicht door advies en voorlichting, maar ook door gebruik te maken van nieuwe technologie. Zogenoemde slimme meters kunnen per huishouden actuele waarden geven over het verbruik. In combinatie met domotica geeft dit vele mogelijkheden om de elektriciteitsvraag op afstand aan te passen (het gaat hier wel om aanpassingen waar de consument niet of nauwelijks iets van merkt). Omdat het gaat om nieuwe ontwikkelingen, is er nog weinig bekend over de mate waarin deze techniek kan bijdragen aan het reduceren van onbalans. Het onderzoeken van dit effect, is de doelstelling van het project. Methoden om vraag en aanbod van elektriciteit beter op elkaar af te stemmen noemen we piekreductie of 'peak shaving'.

Een consistente en gestructureerde manier waarop de energievraag wordt aangepast, wordt binnen dit project een interventie genoemd. Er zijn drie interventies opgesteld waarvan wordt verwacht dat zij een grote bijdrage leveren aan piekreductie. Het gaat ten eerste om een variabele elektriciteitsprijs (de prijs is afhankelijk van de actuele vraag). Bij de andere twee interventies worden geautomatiseerde ingrepen gedaan in huishoudelijke apparaten (via domotica). De eerste van deze interventies is het aanpassen van de ingestelde temperatuur, van koelende apparaten (airconditioning, vriezer en koelkast). Een tijdelijke verhoging in de ingestelde temperatuur zorgt voor een lager elektriciteitsverbruik. De laatste interventie is het aanpassen van ingestelde tijden. Sommige apparaten (vooral witgoed) beschikken over een timer functie. Dat het apparaat exact op de ingestelde tijd begint is vaak niet essentieel. Er kunnen dus kleine aanpassingen worden gemaakt, als dit het doel van piekreductie dient.

Om de interventies te valideren is een simulatie ontwikkeld. Deze software genereert een energievraag van een groep consumenten, op basis van gebruikersprofielen en de buitentemperatuur. Op deze energievraag wordt een van de drie soorten interventies toegepast. Na afloop van de simulatie wordt er getoond of de interventies tot minder onbalans hebben geleid. Dit is de bijdrage die de interventie heeft aan piekreductie.

Door het ontbreken van voldoende gedetailleerde informatie over de elektriciteitsvraag, zijn gebruikersprofielen deels gebaseerd op schattingen. Hierdoor kunnen geen harde uitspraken worden gedaan over het effect van de interventies. Wel is duidelijk dat er een aantal interventies mogelijk zijn waarvan we kunnen verwachten dat zij een bijdrage leveren aan piekreductie. Aanbevelingen zijn onder andere het onderzoeken van de elektriciteitsvraag en verder onderzoek naar de mogelijkheden van slimme meters en domotica.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingAIM Academie voor ICT en Media
PartnersLogica Nederland B.V.
Jaar2008
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk