De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Rechten: Alle rechten voorbehouden

RRD in de VS

Rechten: Alle rechten voorbehouden

Samenvatting

dijken is namelijk een omvangrijke aangelegenheid. Nederlandse waterschappen hebben
soms wel honderden kilometers dijk die zij bij wet periodiek moeten toetsen op veiligheid. Dit
vereist veel manuren aan rekenwerk omdat de waterkering om een bepaalde afstand
getoetst moet worden. Daarnaast is er ook een enorme hoeveelheid gegevens voor
benodigd. Het gaat dan voornamelijk om kennis met betrekking tot de geometrie en de
bodemopbouw. En het uitvoeren van boringen en sonderingen is geen goedkope kwestie.
Een belangrijk aspect is ook dat de resultaten van bureaus en ingenieurs lastig vergelijkbaar
zijn door de hoeveelheid aan expert judgement die nodig is.
Deltares heeft hier op ingespeeld door een methode te ontwikkelen waarin deze problemen
voor een groot deel opgelost worden. De methode, genaamd Rationele Risicobenadering
Dijken (RRD), biedt een grotendeels geautomatiseerde aanpak voor het beoordelen van de
sterkte van waterkeringen. Op basis van de resultaten van RRD kunnen gericht maatregelen
worden voorgesteld voor het uitvoeren van nader onderzoek of dijkversterkingen. De
resultaten van RRD kunnen ook gebruikt worden voor het prioriteren van deze
werkzaamheden. Een belangrijk aspect is daarnaast dat RRD de keuzes van de ingenieur
probeert te rationaliseren en zodoende een betere vergelijking van resultaten mogelijk
maakt.
Hoewel RRD de potentie heeft om meer processen te automatiseren is het tot op dit
moment vooral ontwikkeld voor het toetsen van boezemkaden. Die ontwikkeling heeft
plaatsgevonden door het direct toe te passen in diverse projecten van Nederlandse
waterschappen. Naast de Nederlandse interesse die dit heeft opgewekt, is er echter ook
belangstelling vanuit de Verenigde Staten.
In dit afstudeeronderzoek staan twee vragen centraal. De eerste heeft betrekking op het
gebruik van RRD in Nederland en omvat het leveren van een handleiding en het geven van
advies over de verdere ontwikkeling van RRD. De methode bevindt zich namelijk nog steeds
in een ontwikkelingsfase. De tweede opdracht betreft het onderzoeken van de
toepasbaarheid van RRD in de Verenigde Staten om zo hierover advies uit te kunnen
brengen. De methode is nu nog toegespitst op de Nederlandse situatie.
Het onderzoek naar de toepasbaarheid in de Verenigde Staten wordt gedaan op basis van
een analyse van de in de Verenigde Staten gebruikelijke aanpak. Daarnaast wordt een
drietal cases behandeld.
Uit het onderzoek zal blijken dat, hoewel de methode nog wat gevoelig is voor fouten, deze
wel degelijk duidelijke voordelen biedt voor de Nederlandse situatie. Wat betreft het
toepassen van RRD in de Verenigde Staten zal blijken dat er tussen de RRD-aanpak en de
daar gehanteerde methode duidelijke verschillen zijn. Deze lijken echter allen oplosbaar.

Toon meer
OrganisatieAvans Hogeschool
AfdelingAB&I Academie voor Bouw en Infra
PartnersDeltares
Jaar2009
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk