De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Toepasbaarheid van de Last Thermometer voor Ouders in het Deventer Ziekenhuis

Toepasbaarheid van de Last Thermometer voor Ouders in het Deventer Ziekenhuis

Samenvatting

Dit rapport beschrijft het onderzoek naar de toepasbaarheid van de Last Thermometer voor Ouders (LTO) op de Kinder- en Jeugdafdeling en de Neonatologieafdeling in het Deventer Ziekenhuis. Uit onderzoek van Haverman et al. (2013) is de LTO een valide en bruikbaar screeningsinstrument gebleken om ouderlijke stress te identificeren bij hun doelgroep: ouders van chronisch zieke kinderen. 
Om de vraag naar de toepasbaarheid van de LTO bij ouders van opgenomen kinderen in het Deventer Ziekenhuis te beantwoorden zijn vier aspecten onderzocht. De doelgroep uit het validatieonderzoek van het AMC (ouders van chronisch zieke kinderen) en uit het Deventer Ziekenhuis (ouders van opgenomen kinderen) zijn vergeleken wat betreft hun thermometerscore en hun behoefte aan hulp. Ouders van kinderen opgenomen op de Neonatologieafdeling in het Deventer Ziekenhuis scoorden significant hoger op de thermometerscore van de LTO (M = 5.97; SD = 2.1) dan ouders van kinderen op de Kinder- en Jeugdafdeling in het Deventer Ziekenhuis (M = 3.9; SD = 2.6) of ouders uit het validatieonderzoek van het AMC (M = 3.7; SD = 3.0). Het aantal ouders die op de LTO aangaven met een deskundige te willen praten, was bij alle drie de groepen vergelijkbaar. De klinische inschatting van de verpleegkundigen en de daadwerkelijke thermometerscore en de hulpbehoefte die ouders invulden kwamen niet sterker overeen dan op basis van toeval verwacht kon worden. Uit het onderzoek kwam tevens naar voren dat de inschatting van de thermometerscore en de hulpbehoefte van vaders moeilijker was voor de (uitsluitend vrouwelijke) verpleegkundigen dan de inschatting van de thermometerscore en hulpbehoefte van moeders. Moeders op de Neonatologieafdeling zijn een risicogroep voor een verhoogde thermometerscore. Daarnaast bleek er een gemiddeld sterke, negatieve samenhang te zijn tussen de ervaren sociale steun en de thermometerscore van ouders (rs = -0.31; p < 0.05, eenzijdig). Andere risico- en/of beschermende factoren werden niet aangetoond. Een meerderheid van de medewerkers van de Neonatologieafdeling in het Deventer Ziekenhuis vindt de LTO een goede manier om de mate van stress bij ouders van opgenomen kinderen vast te stellen én vindt het gebruik van de LTO een goede aanvulling op de psychosociale zorg in het Deventer Ziekenhuis. Ze bleken echter neutraal tot matig positief achter een eventuele invoering van de LTO op de Neonatologieafdeling te staan. Hun aarzeling zou te maken kunnen hebben met het feit dat een grote meerderheid van de medewerkers van mening is dat het invullen van de LTO voor extra stress bij ouders zorgt en tevens extra werkdruk voor de verpleegkundigen met zich mee brengt.
Concluderend kan worden gesteld dat de  LTO toepasbaar is op de Neonatologieafdeling in het Deventer Ziekenhuis, mits het moment van afnemen bij ouders aangepast wordt. Aanvullend onderzoek zal het juiste moment van afname moeten bepalen. Daarbij zal de thermometerscore die ouders invullen niet bepalend moeten zijn, maar zal de hulpbehoefte van ouders in ogenschouw genomen moeten worden en aangesloten moeten worden bij de door ouders aangegeven probleemgebieden. Naar de toepasbaarheid van de LTO op de Kinder- en Jeugdafdeling is aanvullend onderzoek nodig.
 
 
 

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingToegepaste Psychologie
Datum2015-11-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk