De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Marketing voor woningmakelaars

Marketing voor woningmakelaars

Samenvatting

Door de schaarste op de woningmarkt en het groeiend aantal woningmakelaars wordt het voor makelaars steeds lastiger woningen in verkoop te krijgen. De concurrentiestrijd wordt hierdoor heviger. Om deze strijd te winnen is het van belang dat potentiële verkopers bekend zijn met de woningmakelaar. De naamsbekendheid dient vergroot te worden en dit is mogelijk door middel van marketing. De probleemstelling welke hiervoor is opgesteld luidt: “Hoe kan, voor een woningmakelaar, een marketingmatrix met promotiekanalen worden ontwikkeld waarmee particuliere verkopers, ingedeeld in klantsegmenten, van bestaande woningen benaderd kunnen worden op basis van demografische aspecten?”
 
Om antwoord te kunnen geven op de probleemstelling zijn vier deelvragen opgesteld. De eerste drie deelvragen vormen samen het theoretisch kader van het onderzoek. Om deze deelvragen te beantwoorden is literatuuronderzoek gedaan. De vierde deelvraag vormt het praktische gedeelte van het onderzoek. Hierbij is de concept marketingmatrix (resultaat van het theoretisch kader) getoetst door het interviewen van negen marketingdeskundigen.
 
Voor de beantwoording van deelvraag één zijn de te onderscheiden klantsegmenten onder particuliere verkopers van bestaande woningen binnen de woningmakelaardij onderzocht. De segmentatie heeft plaats gevonden op basis van leeftijd en resulteert in de klantsegmenten: tot 25, 25-34, 35-44, 45-54 en 55+. Vervolgens zijn het aantal mensen met een eigen woning en het aantal jaarlijkse verhuizingen per klantsegment in kaart gebracht.
 
Voor de beantwoording van deelvraag twee is onderzocht via welke promotiekanalen marketing bedreven kan worden op basis van demografische aspecten. De promotiekanalen welke geschikt zijn bevonden voor gebruik in de marketingmatrix zijn de online promotiekanalen: Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Twitter, Snapchat, en Google Ads. De offline promotiekanalen zijn: Spotta, de weekkrant en direct mailing. Per promotiekanaal zijn de bijbehorende kosten en het aantal gebruikers in leeftijdsgroepen in kaart gebracht.
 
De klantsegmenten (deelvraag één) en de promotiekanalen (deelvraag twee) vormen de input voor het opstellen van de concept marketingmatrix (zie bijlage I) welke de beantwoording van deelvraag 3 vormt. Bij de concept marketingmatrix is tevens een stappenplan voor de gebruiker opgesteld.
 
Voor de beantwoording van deelvraag vier is de concept marketingmatrix getoetst aan de hand van interviews met marketingdeskundigen. Hieruit zijn een aantal verbeteringen naar voren gekomen. TikTok is uit de marketingmatrix verwijderd, de term leads is veranderd in prospects en de gebruiksvriendelijkheid is verhoogd. Het resultaat hiervan is de verbeterde marketingmatrix (weergegeven in bijlage VI).
 
Het resultaat van het onderzoek is een ontwikkelde marketingmatrix in de vorm van een Excel-toepassing. De gebruiker kan hierin de bevolkingsgegevens van een dorp, plaats of wijk zoeken. Vervolgens kunnen deze gegevens in de marketingmatrix worden overgenomen. Op basis hiervan bepaald de marketingmatrix de resultaten. De resultaten zijn het aantal prospects, de kosten voor het bereiken van één prospect en de kosten voor het bereiken van alle prospects per promotiekanaal. Deze resultaten schetsen een beeld van de verschillende promotiekanalen maar zijn geen exacte cijfers. De resultaten van de marketingmatrix kunnen de woningmakelaar helpen bij het maken van een keuze tussen verschillende promotiekanalen.
 
 
 
Vervolgonderzoek kan worden gedaan naar het up-to-date houden van de kosten, het bereik en de promotiekanalen. Daarnaast kan ook vervolgonderzoek worden gedaan naar het aantal keer dat een particuliere verkoper van bestaande woningen een boodschap va

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingVastgoed en Makelaardij
Datum2021-03-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk