De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk

Terug naar zoekresultatenDeel deze publicatie

Het voldoen aan de informatiebehoefte van het MT van Frontis

Het voldoen aan de informatiebehoefte van het MT van Frontis

Samenvatting

Frontis is een full-service online partner op het gebied van digitale oplossingen in Varsseveld, Gelderland. Frontis is op dit moment bezig om te groeien. Om deze groei te waarborgen heeft Frontis strategische stuurinformatie nodig. Het MT van Frontis heeft op dit moment echter niet concreet welke strategische informatie zij nodig heeft. De kennis om deze informatiebehoefte te concretiseren en te zetten in een informatiemanagementsysteem is op dit moment niet aanwezig.
Deze vraag naar strategische stuurinformatie kan verklaard worden doordat Frontis op dit moment in een beheerscrisis zit. Om ervoor te zorgen dat Frontis uit deze crisis en in een nieuwe fase komt moet het managementteam van Frontis zich als waakhond gaan opstellen ten opzichte van de organisatie. Hiervoor is strategische stuurinformatie van belang om het MT van Frontis de mogelijkheid te bieden om op te treden als een waakhond van de organisatie. 
Op basis hiervan is dit onderzoek opgezet met de vraag “hoe kan worden voldaan aan de informatiebehoefte van het managementteam van Frontis?”.
 
Allereerst is hiervoor de huidige informatiebehoefte binnen Frontis onderzocht op basis van literatuuronderzoek met behulp van de waardestrategieën van Treacy & Wiersema. Daarnaast zijn er interviews met de MT leden gehouden en is de informatiebehoefte uit het strategisch document dat is opgesteld door Frontis zelf gehaald.
 
Hierna is de gewenste informatiebehoefte bepaald door de groeistrategie van Frontis te analyseren met behulp van de groeimatrix van Ansoff en het groeimodel van Greiner. Deze geïdentificeerde informatiebehoefte is samen met de huidige informatiebehoefte de gewenste informatiebehoefte van het MT van Frontis.
 
Vervolgens is door middel van literatuuronderzoek een strategisch informatieplan opgesteld waarin de gewenste informatiebehoefte is omgezet naar lange termijndoelen die op hun beurt omgezet zijn naar doelstellingen gecategoriseerd volgens de Balanced Scorecard. 
Op basis van dit strategisch informatieplan is een strategisch meetplan opgesteld waarin de doelstellingen uit de Balanced Scorecard uitgewerkt zijn tot concrete meetplannen met een maatstaf (wat willen we meten?) en een norm (wanneer zijn we tevreden?) en de benodigde data om het meetplan te realiseren.  
 
Uit deze meetplannen is vervolgens een inventarisatie gemaakt van de benodigde bronsystemen en processen om deze meetplannen uit te kunnen voeren. Hieruit is een dataopslagoplossing ontworpen waarmee de benodigde data uit de meetplannen in opgeslagen kunnen worden. Vervolgens is een dataontsluitingsproces ontworpen die de benodigde data uit de bronsystemen kan extraheren, transformeren en laden in de ontworpen dataopslagoplossing. 
 
Tot slot is er een ontwerp gemaakt van een mogelijk managementinformatiesysteem op basis van de meetplannen. Met dit ontwerp is een proof of concept dashboard gemaakt waarmee aangetoond wordt hoe de werkwijze van dit gehele onderzoek leidt tot een managementinformatiesysteem met informatie waarmee aan de informatiebehoefte van het MT van Frontis voldaan kan worden. 
 
Door de resultaten uit het onderzoek kan een de hoofdvraag beantwoord worden. Er is onderzoek gedaan naar de gewenste strategische informatiebehoefte van het MT van Frontis. Met deze gewenste strategische informatiebehoefte is een strategisch informatieplan opgezet waaruit strategische meetplannen komen. Op basis van deze meetplannen is een dataopslagoplossing en bijbehorend dataontsluitingsproces ontworpen die de meetplannen beschikbaar kunnen stellen voor een toekomstig managementinformatiesysteem. Met behulp van deze meetplannen is tot slot een managementinformatiesysteem ontworpen in de vorm van een dashboard dat als proof of concept is uitgewerkt. Hiermee wordt aan de informatiebehoef

Toon meer
OrganisatieSaxion
OpleidingHBO-ICT
Datum2022-04-01
TypeBachelor
TaalNederlands

Op de HBO Kennisbank vind je publicaties van 26 hogescholen

De grootste kennisbank van het HBO

Inspiratie op jouw vakgebied

Vrij toegankelijk